Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

A început ACCES! – Proiect adresat femeilor angajate în sistemul sanitar public sau privat

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 20 Mai 2014

ACCES BANDA SIGLE

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), anunță lansarea unui nou proiect strategic intitulat „.Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piața inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, proiect construit pentru 600 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat.

Proiectul își propune să ofere celor 600 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat din județele Argeș, Ialomița, Calarași, Teleorman, Bistrița Nasaud, Salaj, Maramureș, Arad si Timiș acces la diversificarea calificărilor deținute de 600 de femei, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piața muncii, precum și o forma de venit suplimentar, cât și prin efectul pozitiv și valoarea adaugată date de promovarea principiilor egalității de șanse și gen pe piața muncii.

În cadrul proiectului se vor desfășura doua programe de formare profesională ce vor viza calificarea participantelor pentru meseriile de baby-sitter și îngrijitor batrani la domiciliu, iar 90 dintre ele vor participa la sesiuni de formare continuă pentru dezvoltarea abilităților IT.

Proiectul prevede organizarea a 15 ateliere de lucru regionale ce vor viza studierea percepției grupului țintă asupra problematicii egalității din perspectiva posibilitătilor de dezvoltare a carierei în condițiile unui echilibru între viața de familie și cea privată. De asemenea, 30 de femei vor participa la 3 vizite de lucru la partenerul transnațional in Madrid (Spania), pentru schimb de bune practici în domeniul egalității de gen. Documentarea facută pe parcursul atelierelor și a vizitelor de lucru vor conduce la elaborarea unui ghid de bune practici ce va dori să disemineze perspectiva actuală a femeilor asupra tematicilor dezbatute.

Pentru a oferi suport financiar si motivațional, la finalul proiectului, fiecare participantă la program va primi o subvenție în valoare de 600 de lei (condiționat de finalizarea cursului, obținerea certificatului și participarea la activitățile proiectului).

Persoane de contact:

  • Vergilia Madalina Florea (Coordonator proiect), telefon 0745810772;
  • Adriana Cârnu (Expert promovare), telefon 0724293493
Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.