Absolvenţi de liceu vor putea opta pentru locuri gratuite la şcolile postliceale sanitare de stat

Peste o mie de absolvenţi de liceu vor putea opta în 2007-2008 pentru locuri gratuite la şcolile postliceale sanitare de stat.

În docuemntul cu caracter consultativ trimis către Ministerul Sănătăţii Publice se precizează că Ministerul Educaţiei şi Cercetării va finanţa în anul şcolar viitor 1075 locuri în învăţământul postliceal sanitar. Locurile au fost repartizate pentru şcolile de stat din o serie de judeţe ale ţării. Oferta Ministerului Educaţiei nu acoperă specialitatea medicină generală ci specialităţi deficitare ca asistent de radiologie (25 locuri), asistent medical de balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (200 locuri) , asistent medical de igienă şi sănătate publică (150 locuri), asistent medical de laborator (125 locuri), asistent medical de farmacie (600 locuri) şi asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice (75 locuri).
Ministerul Sănătăţii a fost de acord cu propunerile Ministerului Educaţiei, dar cu o serie de precizări şi modificări. Astfel, Ministerul Sănătăţii a solicitat suplimentarea cu 100 de locuri cel puţin a celor 1075 repartizate pentru învăţământul postliceal sanitar.
Apoi, a propus redistribuirea locurilor repartizate pentru specialităţi, astfel încât să corespundă nevoilor actuale ale sistemului de sănătate. În primul rând s+a solicitat eliminarea locurilor pentru asistenţi pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, în condiţiile în care aceşti asistenţi provin din asistenţii generalişti. Apoi, Ministerul Sănătăţii a propus distribuirea locurilor pe specialităţi astfel: asistent de radiologie (300 locuri), asistent medical de balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (200 locuri) , asistent medical de igienă şi sănătate publică (150 locuri), asistent medical de laborator (300 locuri), asistent medical de farmacie (225 locuri). În plus, Ministerul Sănătăţii a cerut introducerea de clase pentru asistenţi de dietetică şi nutriţie, cu un total de 100 de locuri.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au propus Ministerului Educaţiei şi finanţarea de la bugetul de stat a cel puţin 500 de locuri pentru asistenţi generalişti.