Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

1. Cerere tip către preşedintele filialei OAMGMAMR;
2. Copie xerox B.I/C.I;
3. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau copie xerox după hotărârea de divorţ, dacă este schimbat numele;
4. Copii legalizate după actele de studii în specialitate;
5. Copie după adeverinţa de grad principal, dacă este cazul;
6. Cazier original de la Poliţie;
7. Certificatul de sănătate fizică şi psihică;
8. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 din OUG 144/2008;
9. Asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv (la sfârşitul anului în curs se prezintă pentru anul următor) art. 16. (1) din OUG 144/2008;
10. Autorizaţiile de liberă practică originale;
11. Adeverinţa de salariat care atestă vechimea în specialitate şi salariul de bază;
12. Decizia de pensionare, în cazul solicitării de a profesa după pensionare;
13. Dosar cu şină/plic