Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2013

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

1. Cerere tip către preşedintele filialei OAMGMAMR;
2. Copie xerox B.I/C.I;
3. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau copie xerox după hotărârea de divorţ, dacă este schimbat numele;
4. Copii legalizate după actele de studii în specialitate;
5. Copie după adeverinţa de grad principal, dacă este cazul;
6. Cazier original de la Poliţie;
7. Certificatul de sănătate fizică şi psihică;
8. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 din OUG 144/2008;
9. Asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv (la sfârşitul anului în curs se prezintă pentru anul următor) art. 16. (1) din OUG 144/2008;
10. Autorizaţiile de liberă practică originale;
11. Adeverinţa de salariat care atestă vechimea în specialitate şi salariul de bază;
12. Decizia de pensionare, în cazul solicitării de a profesa după pensionare;
13. Dosar cu şină/plic

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.