Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Admitere studii postuniversitare 2011

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 01 Septembrie 2011

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
Universitate  de stat acreditată
Universitate evaluată cu grad ridicat de încredere

ADMITERE 2011 – STUDII POSTUNIVERSITARE

1. MASTER intitulat
„Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă”, cu durata de două semestre;

2. MASTER intitulat
„Managementul medicinei muncii”, cu durata de două semestre;

3. MASTER intitulat
„Management sanitar”, cu durata de două semestre;

4. MASTER intitulat
„Management educaţional”, cu durata de patru semestre;

5. MASTER intitulat
„Psihologie aplicată în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale” cu durata de 4 semestre;

6. STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE intitulate
„Ergonomie industrială” / „Ergonomie medicală”, cu durata de un semestru;

7. CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE intitulat
„Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională”, cu durata de 8 săptămâni / 240 ore, conform legii 319 / 2006.

♦ PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
01 – 15. 02. 2011, Luni -Vineri între orele 15,30 – 18,00
♦ LOCUL ÎNSCRIERII (actele şi taxa se pot trimite şi prin poştă la adresa de mai jos):
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Direcţia General Administrativă (Intrarea C)
D-nul Alexandru-Radu ARI
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
E-mail: radu.ari@ulbsibiu.ro
Telefon/fax: 0269/21.84.74

♦ ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
a) fişa de înscriere (se descarcă de la adresa http://concept.ulbsibiu.ro);
b) buletin (carte) de identitate (copie xerox);
c) certificat de naştere (copie legalizată);
d) certificat de căsătorie (copie legalizată), în cazul schimbării numelui;
e) diploma de bacalaureat (copie legalizată);
f) diploma de licenţă (sau absolvire studii superioare tehnice de scurtă durată pentru poziţia nr. 7) cu media de licenţă (copie legalizată);
g) trei fotografii color tip buletin;
h) un dosar plic;
i) taxă de înscriere 100 Ron.

Absolvenţii, medici, ai programelor 2 sau 3, vor beneficia la calculul punctajului profesional de 150 credite EMC/CMR, iar absolvenţii asistenţi vor beneficia de 40 credite EMC/ OAMGMAMR.
♦ Taxa de studii: 1.100 Ron/semestru pentru programele 1, 2, 3, 5 şi 6, 750 Ron/semestru pentru programul 4 şi 1.800 Ron pentru programul 7. Taxa pentru programele 1, 2 şi 3 poate fi achitată în 3 (trei) rate, pentru programul 4 şi 5 în 6 (şase) rate, iar pentru programele 6 şi 7 în 2 (două) rate.
♦ La cererea cursanţilor activităţile didactice se pot organiza în program intensiv !!!
♦ Informaţii suplimentare: http://concept.ulbsibiu.ro sau tel.0745/110855

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.