Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

ASISTENT MEDICO-SOCIAL

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2011

1. Conceptele de politica sociala, securitate sociala, protectie sociala, asigurare sociala;
2. Asistenta sociala in sistemul general al protectiei sociale;
3. Istoricul asistentei sociale in Romania
4. Sistemul National de Asistenta Sociala (Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala);
5. Fundamentele asistentei sociale:
– Sistemul de cunostinte;
– Sistemul de valori specifice ale Asistentei Sociale;
– Abilitati si deprinderi practice in Asistenta sociala;
– Codul etic al profesiunii de Asistent Social;
– Standarde etice;
– Particularitati ale practicii Asistentei sociale;
6. Dimensiunea medicala a asistentei sociale;
7. Asistenta sociala la nivel individual, comunitar, societal;
8. Necesitatea cunoasterii in asistenta sociala (cunoastere spontana, cunoastere stiintifica);
9. Nevoile umane si problematica sociala;
10. Teorii ale asistentei sociale:
– generale;
–  specifice:
–  participarii;
–  atasamentului;
–  identitatii;
–  pierderii;
–  ingrijirii.
11. Caracteristici ale relatiei dintre persoana aflata in dificultate si Asistentul Social;
12. Metode si tehnici de investigare in asistenta sociala – specificitatea acestora;
13. Observatia si ghidul de observatie in asistenta sociala;
14. Etapele intrevederii in asistenta sociala;
15. Interogarea-specificitatea ei in asistenta sociala;
16. Interviul in asistenta sociala, caracteristici si obiective;
17. Desfasurarea interviului: clasificarea, interpretarea, confruntarea si acordarea de informatii, acordarea de sfaturi, sprijin;
18. Fazele anchetei sociale;
19. Tehnici specifice de interventie sociala in asistenta sociala in functie de natura asistatului, beneficiarului, nevoile acestuia si scopul urmarit, in rezolvarea problemei sociale;
20. Evaluarea in procesul de asistenta sociala si managementul de caz;
21. Activitatea in echipa in practica asistentei sociale;
22. Tehnici de interventie sociala in criza;
23. Supervizarea in asistenta sociala;
24. Protectia sociala a Drepturilor Copilului
– Comisia pentru protectia drepturilor copilului;
– Serviciul public specializat pentru protectia copilului;
– Masuri de protectie a copilului aflat in dificultate;
– Legislatia specifica protectiei drepturi copilului ( Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului;
– Asistenta sociala a problemelor legate de actele de identitate a copilului de varsta de 15-18 ani;
– Asistenta sociala a adolescentului institutionalizat;
25. Asistenta sociala a persoanelor abuzate:
– Persoanele abuzate: copii, femei, varstnici;
– Grila de observare a efectelor abuzului si neglijarii;
– Rolul asistentului medico-social in interventia sociala in criza.
26. Asistenta sociala a familiei:
– Modalitati de investigare a problematicii medico-sociale a vietii de familie;
– Investigarea problemelor morale ale familiei;
– Investigarea relatiei copii-parinti;
– Rolul asistentului medico-social in consolidarea nucleului familial;
27. Asistenta sociala a persoanelor varstnice:
– Definitia persoanei varstnice;
– Vulnerabilitatea psiho-biologica a persoanei varstnice;
– Responsabilitatea echipei de ingrijire a varstnicului si evaluarea gradului de dependenta (Fisa sociogeriatrica);
– Legislatia Asistentei Sociale la varstnici (Legea 17/2000-  republicata- privind asistenta sociala a persoanelor varstnice si HG 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice);
– Institutionalizarea varstnicului si alternative la institutionalizare;
– Servicii medico-sociale comunitare pentru varstnici;
28. Evaluarea asistentiala a unui bolnav psihic avand in vedere etapele examenului clinico-psihiatric;
29. Asistenta sociala a victimelor violentei domestice: femeile si copii:
– Definirea violentei domestice;
– Rolul asistentului medico-social in interventia in criza;
30. Asistenta sociala acordata lauzelor in matermnitate;
31. Asistenta sociala a grupurilor sociale cu risc ridicat de marginalizare si a grupurilor entice;
32. Asistenta sociala a persoanelor cu HIV;
33. Investigarea medico-sociala in bolile cronice: TBC, diabet, boli cardiovasculare.
34. Investigarea medico-sociala a problemelor legate de consumul de alcool, drog.
35. Asistenta sociala a delincventilor:
– Definirea delincventilor;
– Problematica socio-medicala a delincventei;
– Tehnici specifice de investigare sociala in asistenta sociala a delincventilor;
– Rolul asistentului medico-social in prevenirea delincventei juvenile;
36. Protectia sociala a persoanelor cu handicap:
– Definitia persoanei cu handicap in legislatia romana;
– Institutii cu atributii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
– Stabilirea gradului de handicap a unei persoane adulte si a copilului;
– Legislatia in vigoare privind protectia speciala a persoanelor cu handicap (Legea 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, Ordinul nr.725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, Ordinul nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului anatatii publice nr. 761/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico- psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav, Ordonanta de urgenta nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa);
– Drepturile persoanelor cu handicap;
– Drepturile copiilor cu handicap;
– Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
– Rolul asistentului medico-social in reinsertia sociala a persoanelor cu handicap si integrarea psihosociala a copiilor cu handicap.

BIBLIOGRAFIE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICO-SOCIAL

1. Bocancea si Cristian Neamtu – Elemente de Asistenta Sociala – Editura Polirom Iasi 1999;
2. Manoiu F, Epureanu V – Asistenta Sociala in Romania-Editura ALL Bucuresti 1996;
3. Rauschi M -Adoptia in Dreptul International – Editura MI 2000;
4. Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;
5. Legea 17/2000 – republicata- privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
6  HG 886/2000 pentru aprobarea grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice;
7. Ordinul nr. 90/2002,  pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;
8. Legea nr. 448/2006- republicata-  privind protecta si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
9. Ordinul MSF nr.725/12709 din 01.10.2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de
handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
10. Ordinul nr.124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico- psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
11. Ordinul MSF nr. 794/380 din 07.10.2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei   cuvenite parintilor copilului cu handicap grav, precum si a adultului cu handicap grav;
12. Ordonanta de urgenta nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa;
13. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
14. Legea nr. 273/2004- republicata-  privind regimul juridic al adoptiei
15. Ordinul M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al
infecţiilor nosocomiale in unităţile sanitare;
16. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;
17.  Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.