Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Asistenţi medicali profesori în universităţi sau reclamaţie la Comisia Europeană

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 20 Martie 2011

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a cerut Ministerului Educaţiei să respecte prevederile Directivei 36/2005 privind prezenţa asistenţilor medicali în instituţiile de învăţământ.

Conform art. 31, punctul 5 din Directiva 36/2005, formarea asistenţilor medicali “… are loc în spitale şi în alte instituţii sanitare, precum şi în colectivitate, sub responsabilitatea asistenţilor medicali profesori şi cu cooperarea şi asistenţa altor asistenţi medicali calificaţi.

În procesul de formare pot fi integrate şi alte persoane calificate”.  Solicitarea a fost adresată în primă instanţă Directorului CNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor), Corneliu Munteanu, care a menţionat că va lua legătura atât cu ARACIS (Agenția Română de Asi­gu­rare a Calității în Învățământul Superior) cât şi cu celelalte direcţii de specialitate din Ministerul Educaţiei.

Preşedintele Ordinului, Mircea Timofte, consideră că implementarea prevederilor Directivei 36, referitoare la prezenţa asistenţilor medicali în calitate de cadre didactice în instituţiile de învăţământ superior, este un proces de durată, în condiţiile în care trebuie înfiinţate şi extinse catedrele de îngrijiri generale de sănătate, iar asistenţii medicali licenţiaţi au nevoie de o pregătire specifică pentru a preda la nivel universitar.

“Partea pozitivă este că avem foarte multe semnale de la colegi care doresc să urmeze o carieră universitară.  Sunt foarte mulţi şi cei care deja au urmat paşii necesari pentru a accede la posturi didactice în universităţi. Evident că avem şi colegi care deja sunt în universităţi şi cred că dorinţa, seriozitatea şi determinarea acestora de a a­jun­ge profesori la catedrele de specialitate vor convinge în final conducerile instituţiilor de învăţământ că asistenţii medicali trebuie să fie parte a corpului profesoral”.â

În situaţia în care Ministerul Educaţiei nu începe demersurile pentru aplicarea prevederilor Directivei, Ordinul ar putea sesiza acest lucru Directoratului General Piaţă internă şi servicii al Comisiei Europene, Unitatea Calificări profesionale.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.