Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Asistentii medicali absolventi ai şcolilor postliceale au şanse sa le fie recunoscut titlul de calificare în statele UE

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2010

Foarte scurt istoric.
Documentul cheie al Uniunii Europene care include prevederile legate de libera circulaţie a persoanelor în UE este Directiva 2005/36/CE.
Directiva a fost emisă înainte de aderarea României şi a Bulgariei la UE, astfel încât nu conţine, firesc, prevederi referitoare la cele două state. După aderarea celor două ţări, Consiliul Uniunii Europene a emis un alt document, Directiva 2006/100/CE, care prevede adaptarea anumitor directive din domeniul liberei circulaţii a persoanelor special pentru cele două noi state care au aderat la UE. Această Directivă, 2006/100/CE, completează practic Directiva 2005/36/CE cu prevederi referitoare si la România şi Bulgaria.
Problema a fost că Anexa V, lit.j din Directiva 100 prevede includerea în Directiva 36 doar a următoarelor diplome pentru profesia de asistent medical generalist, în vederea recunoaşterii automate la nivel european:
1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată – forma de pregătire: Universitate
Şi
2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată – forma de pregătire: Universitate.
Documentul nu îi ia în calcul practic pe asistenţii medicali generalişti absolvenţi ai Şcolilor postliceale. Nivelul de pregătire postliceal este însă cuprins în Legea 307/2004, armonizată cu directivele sectoriale şi prevăzut şi în Directiva 36.

Situaţia la zi.
Ţinând cont de această omisiune, Guvernul României, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării a aprobat Memorandumul cu tema: Libera circulaţie a profesiei de asistent medical generalist format prin învăţământ postliceal sanitar.
Documentul propune Consiliului UE să se iniţieze procedura de completare a Directivei 100 şi, implicit a Directivei 36 cu includerea nivelului de pregătire a asistentului medical generalist prin şcoală postliceală. La cele două tipuri de diplome prezentate mai sus se va adăuga si:
Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii postliceale – forma de pregătire: Şcoală postliceală.
În acest fel Ministerul Sănătăţii Publice va putea elibera certificate necesare recunoaşterii în celelalte state membre UE a titlurilor de calificare dobândite în România şi pentru asistenţii medicali generalişti absolvenţi ai Şcolilor postliceale.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.