Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Campaniei de informare a posibilităților de inserție a absolvenților pe piața muncii

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 07 Decembrie 2011

1

Desfășurarea campaniei de informare, conștientizare și mediatizare a posibilităților de inserție a absolvenților de școli cu profil sanitar pe piața muncii

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România(OAMGMAMR), beneficiar al proiectului cu titlul: „Program transnațional de îmbunățățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, împreună cu Centrul Român de Inițiative, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov și Grupul Școlar „George Emil Palade” Constanța, au organizat, în luna noiembrie 2011, la sediul celor trei școli partenere, o Campanie de informare, conștientizare și mediatizare a posibilităților de inserție a absolvenților de școli cu profil sanitar pe piața muncii.

Campania a avut drept scop creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor din cele trei școli partenere, a nevoii de pregătire practică într-o unitate medicală, în vederea adaptării viitorilor absolvenți la cerințele pieței muncii din sectorul sanitar și a oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de asistent medical.

Elevii participanți au primit materiale informative cu privire la oportunitățile oferite pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică, creându-se astfel premisele unei adaptari la cerințele pieței muncii din sectorul sanitar. În cadrul campaniei de informare au fost prezentate elevilor sursele existente de informare și de consiliere profesională, care oferă un sprijin acestora în scopul facilitării tranziției de la școală la viața activă. Un accent deosebit s-a pus pe prezentarea obiectivelor programului de orientare și consiliere profesională, facilitându-le acumularea unui volum de informații privind cariera profesională, care pot prezenta maximă utilitate în procesul de cautare a unui loc de muncă, dezvoltarea abilităților profesionale și a capacităților de planificare realistă a carierei profesionale.
Elevii participanți au aratat un interes ridicat pentru colaborarea în acest proiect în scopul îmbunătățirii inserției pe piața muncii și a reducerii deficitului de personal la nivelul sectorului medical.

Proiectul este implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația Sanitas România, Asociația Centrul Român de Initiative (CRI), Organizația „An Bord Altranais” – Irlanda, Organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)” – Spania, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov  și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța, in perioada iulie 2010- iunie 2013.

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din Str.Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, web: www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com. Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la școala la viata activa.”

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.