Recunoaşterea titlurilor de calificare obținute în alte State Membre UE

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat eliberate în celelalte State Membre UE

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat eliberate în celelalte State Membre UE Cerere de recunoaştere; Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României; Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii; Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de …
Citeşte mai mult!

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate în celelalte State Membre UE

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. …
Citeşte mai mult!