Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

În conformitate cu prevederile legale CNRED:

  • este punct de contact pentru recunoaşterea profesională;
  • este coordonator naţional pentru transpunerea Directivei 2005/36/EC privind recunoaşterea calificărilor profesionale;
  • este coordonator delegat (D.IMI.C) pentru IMI PQ România;
  • colaborează cu celelalte Centre naţionale de recunoaştere ENIC/NARIC, UNESCO-CEPES, IAU, SOLVIT;
  • reprezintă Ministerul Educaţiei Naţionale la Comitetul european pentru recunoaşterea calificărilor profesionale şi la Grupul european al coordonatorilor naţionali pentru recunoaşterea calificărilor profesionale;
  • promovează şi implementează obiectivele Strategiei Lisabona, Programului Educaţie şi Formare de-a lungul vieţii şi ale Procesului Bologna.

http://www.cnred.edu.ro/