Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Certificatul statutului profesional, obligatoriu pentru toţi asistenţii medicali

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Iunie 2008

17 state din Europa şi Statele Unite ale Americii au fost reprezentate la a treia Conferinţă Internaţională a Federaţiei Europene a organizaţiilor de reglementare a profesiei de asistent medical, FEPI, organizată în septembrie în Croaţia.
Conferinţa a permis reprezentanţilor asistenţilor medicali să vorbească deschis despre problemele pe care le au în reglementarea profesiei în ţările lor. În acelaşi timp, a fost şi un prilej pentru reprezentaţii Directoratului General pentru piaţa muncii din cadrul Comisiei Europene, pentru cei ai Consiliului European al profesiilor liberale şi pentru reprezentanţii organizaţiilor pacienţilor din Europa să prezinte noutăţile legislative la nivel european în acest domeniu, ca şi punctele de vedere referitoare la profesia de asistent medical.

Cele mai aprinse dezbateri au fost legate de nevoia asistentului medical de a fi protejat în relaţia cu pacientul, de a i se asigura condiţii de muncă adecvate, astfel încât să se poată ridica la nivelul standardelor solicitate de exercitarea profesiei. De asemenea, participanţii au fost de acord că trebuie să existe o colaborare mai bună între organizaţiile de reglementare şi mediul universitar, astfel încât profesioniştii din sistem să stabilească ce trebuie să înveţe un viitor asistent medical, şi nu cadrele universitare care nu au experienţă în acest domeniu.
Reprezentanţii FEPI au readus în discuţie necesitatea existenţei şi implementării în toate statele Europei a Certificatului statutului profesional, un document care să cuprindă toate datele profesionale ale asistentului medical şi care să permită organizaţiilor de reglementare din orice stat al Europei să analizeze pregătirea şi traseul profesional al unui asistent medi­cal. De asemenea, tot ca obligatoriu de implementat în statele Europene va fi şi Codul de etică şi de conduită al asistentului medical, document elaborat de FEPI, şi care va fi prezentat în faţa Comisie de Sănătate a Comisie Europene. La elabo­rarea acestui document a luat parte şi OAMMR, prin preşedintele organizaţiei, Liliana Iordache.

În a doua zi a Conferinţei au fost organizate trei grupuri de lucru: pe reglementarea profesiei pe piaţa muncii, pe recunoaşterea calificărilor profesionale, şi pe educaţie şi competenţe. Printre altele, reprezentanţii Italiei, ai Suediei, Marii Britanii au remarcat multitudinea modelelor de diplome şi certificate care sunt emise de autorităţile din România, şi au solicitat ca situaţia să fie clarificată, astfel încât asistenţii medicali români să nu întâmpine probleme dacă doresc să lucreze într-un stat european. OAMMR va trimite o scrisoare deschisă în acest sens Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Guvernului României. De asemenea, OAMMR a solicitat fiecărei organizaţii de reglementare din Europa participante la conferinţă să elaboreze şi să transmită OAMMR un formular care să menţioneze care sunt informaţiile pe care le solicită asistenţilor medicali din România în momentul în care solicită să lucreze în ţările respective.
La a treia Conferinţă FEPI au participat este 250 de asistenţi medicali, printre care şi 11 asistenţi medicali din România. OAMMR este membru al FEPI de la începutul anului trecut.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.