Cine nu doreşte asistenţi medicali profesori universitari?

Comisia Europeană a amintit autorităţilor române că nu au pus în practică angajamentele privind pregătirea asistenţilor medicali generalişti luate în perioada preaderării la UE. Direcţia Generală Piaţă internă şi servicii a Comisiei Europene a cerut, printr-o adresă, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, mai multe informaţii referitoare la profesia de asistent medical şi de moaşă din România.

Adresa a fost apoi trimisă Ministerului Sănătăţii care, la rândul său, a cerut Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România un punct de vedere asupra problemelor semnalate de Comisia Europeană.

Solicitarea Direcţiei Generale Piaţă internă şi servicii vine ca urmare a unei reclamaţii din România.

Printre alte sesizări, unele neconforme cu realitatea, semnatarul reclamă Comisiei Europene faptul că instruirea clinică la nivel universitar nu este asigurată de profesori asistenţi medicali, fapt ce contravine prevederilor articolului 31, alineatul (5) din Directiva 36/2005. Adresa trimisă autorităţilor din România de Direcţia Generală Piaţă internă cere confirmarea sau infirmarea acestei reclamaţii.

Autorităţile române nu pot oferi decât un singur răspuns: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, autoritate competentă în implementarea acestor prevederi, nu a pus în practică prevederile din Directiva 36 în acest sens, deoarece pregătirea asistenţilor generalişti în universităţi este realizată, şi la acest moment, de profesionişti în alte domenii decât de asistenţi medicali.

Ordinul a atras atenţia în răspunsul oferit Ministerului Sănătăţii şi, respectiv Ministerului Educaţiei şi Cercetării, că România ar fi trebuit, încă din 2006, să ia măsuri care să permită accesul asistenţilor medicali în universităţi, în facultăţile de asistenţă medicală.

Recomandarea a fost făcută în Raportul final al Comisiei TAIEX, formată din experţi ai UE şi reprezentanţi ai Ordinului, care a analizat, printre altele, măsurile pe care trebuie să le ia statul român pentru armonizarea pregătirii asistenţilor medicali din România cu cea a asistenţilor din UE: Pentru perioada de tranziţie, până când se vor forma asistenţi medicali cadre didactice prin învăţământ universitar, experţii au sugerat soluţia angajării actualelor cadre didactice din şcolile postliceale sanitare care au performanţe şi introducerea lor într-un sistem intensiv de pregătire, aceştia predând discipline de specialitate, neutilizându-se reprezentanţi ai altor profesii în activităţi didactice.