Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Comisia de moaşe a elaborat fişa postului pentru moaşe şi asistenţi de OG

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2013

La începutul lunii decembrie 2006 a avut loc prima întâlnire a Comisie de Moaşe a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România care a stabilit planul de acţiune pentru anul 2007, tematica de cursuri şi a făcut o serie de propuneri privind desfăşurarea activităţii comisiei în viitor.

Astfel, membrii Comisiei au propus ca tematica cursurilor organizate în 2007 pentru moaşe să cuprindă teme ca: depistarea sarcinii cu risc, alimentaţia şi medicamentaţia în sarcină şi alăptare şi mari urgenţe obstetricale. Tematica de curs poate fi completată cu propuneri din partea filialelor OAMMR. Pentru cursurile propuse se va face o planificare pe grupe alcătuite din minim 20 de participanţi, şi vor fi anunţate la secretariatul OAMMR.

Planul de activitate propus pentru anul 2007 se referă la organizarea unei Conferinţe naţionale a moaşelor din România, definirea fişei cadru a postului de moaşă, stabilirea competenţelor şi a standardelor profesionale, revizuirea tematicii şi completarea testelor grilă (de exemplu pentru gradul principal pentru asistenţi de obstetrică ginecologie) şi stabilirea tematicii pentru cursuri, simpozioane, mese rotunde.

Deja un punct al planului de acţiune a fost realizat. Comisia a elaborat o primă formă a fişei postului pentru moaşă/asistentul medical de obstetrică-ginecologie care lucrează în secţiile cu paturi.
Fişa conţine descrierea postului în funcţie de gradul de autonomie în acţiune, aptitudini şi experienţă în muncă minim necesară, relaţiile la locul de muncă, atribuţiile generale care decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute ca urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege, atribuţiile specifice, şi competenţele moaşei/asistentului medical de obstetrică ginecologie.

Printre propunerile transmise pentru avizare şi aprobare Biroului Executiv şi Consiliului Naţional OAMMR se numără : aprobarea şi susţinerea legiferării fişei cadru a postului de moaşă, actualizarea tematicii de grad principal obstetrică ginecologie şi completarea testelor grilă până la data de 01.06.2007 şi organizarea Conferinţei Naţionale a Moaşelor din România în luna mai 2007 cu tema “Profesia de moaşă- între adevăr şi realitate”.

La prima întâlnire a Comisiei de moaşe au participat Caraivan Violeta, şeful comisiei, membru al Filialei OAMMR Constanţa, Bolotă Mariana, membru al Filialei OAMMR Iaşi, Bratosin Cornelia, membru al Filialei OAMMR Buzău şi, în calitate de consilier, doctor Bohîlţea Roxana.
Documentele elaborate de Comisia de moaşe pot fi citite integral pe acest site la linkul Comisia de moase din meniul principal

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.