Competenţe pentru asistenţi medicali

Până la sfârşitul anului 2006 Federaţia Europeană a organizaţiilor de reglementare în profesia de asistent medical (FEPI) va elabora un set de competenţe pentru asistenţii medicali generalişti, pe care îl va prezenta Comisei Europene.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este membru al FEPI de la începutul acestui an, şi face parte din grupul de lucru al FEPI pe educaţie şi educaţie permanentă, care va lucra la elaborarea acestor competenţe.

În acest moment există ca model de lucru un set de competenţe propus de participanţii la Proiectul Tuning educational structures in Europe. Acest proiect a fost finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Socrates, în proiect au fost incluşi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din majoritatea statelor europene, şi a avut drept scop elaborarea de seturi de competenţe pentru o serie de profesii, printre care şi pentru cea de asistent medical generalist.

FEPI nu va prelua însă acest set de competenţe, ci îşi va alcătui propria bază de date. Aceasta va fi realizată iniţial de fiecare organizaţie de reglementare, care va trebui să facă o analiză comparativă a competenţelor propuse prin proiectul Tuning cu cele pentru profesia de asistent medical generalist prevăzute de legislaţia din respectivul stat.

Aceste tabele comparative vor fi prelucrate apoi de grupul de lucru pe educaţie şi educaţie permanentă a FEPI. Rezultatele finale – un set de competenţe minime – vor fi înaintate Comisiei Europene cu propunerea de a deveni obligatorii pentru statele europene membre ale UE.

Acţiunea FEPI este foarte uitlă, în condiţiile în care în România competenţele pentru asistenţii medicali sunt precizate doar într-un Ordin de Ministru (nr. 4864 din 1 noiembrie 2002), şi se referă doar la cele care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu- filiera tehnologică şi şcoală postliceală.