COMUNICAT

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, ca organizație profesională cu atribuții delegate de autoritatea statului, nu se poate implica în activități sindicale.

De aceea, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu participă la organizarea acțiunilor greviste anunțate.

Ordinul a aderat la coaliția profesioniștilor din sistemul de sănătate, având ca scop, conform art. 3 din Acord: “de a determina îmbunătățirea statutului social al personalului din sistemul sanitar respectiv poziția socială și imaginea acestora în societate, nivelul veniturilor, respectul societății, relația cu angajatorul, sau cu autoritățile publice.

În același timp, părțile își propun să acționeze în direcția determinării creșterii gradului de consultare a lor și de influențare a deciziilor politice luate la nivelul instituțiilor statului în special cele cu responsabilități în domeniul de sănătate”.

În acest sens, vă informăm că toate solicitările pe linie profesională ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cum ar fi: organizarea examenului de grad principal, organizarea examenului pentru obținerea specializărilor, demersurile Ordinului pentru modificarea Directivei 2005/36/CE în interesul asistenţilor medicali din România, au fost susținute și rezolvate de către conducerea Ministerului Sănătății.

Participarea asistenților medicali membri ai Ordinului, care sunt și membri de sindicat, la acțiunile greviste, este opțiunea personală a acestora, în această calitate.

Biroul executiv al OAMGMAMR

15.11.2013