Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Conferință pe tema modernizării Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 24 Ianuarie 2014

În data de 12 februarie 2014, Comisia Europeană organizează la Bruxelles o conferință pe tema “Modernizarea Directivei privind calificările profesionale: mobilitatea în condiții de siguranță”.

În cadrul conferinței se vor discuta modificările introduse de modernizarea Directivei privind calificările profesionale ( 55/2013/UE).

Acest eveniment succede adoptarea oficială a Directivei modificate de către Parlamentul European, în data de 9 octombrie 2013, de către Consiliu, în data de 15 noiembrie 2013 și publicarea acesteia în data de 28 decembrie 2013, având în vedere că noua Directivă a intrat în vigoare în data de 17 ianuarie 2014, la 20 de zile de la publicare.

Discursul de deschidere al Conferinței va fi suținut de către domnul Pierre Delsaux Director General Adjunct, DG Piața Internă și Servicii și de domnul Malcolm Harbour, Membru al Parlamentului European și Președinte al Comitetului pentru Piață Internă și Protecția Consumatorului.

În cadrul acestei conferințe  vor fi abordate următoarele aspecte :

Facilitarea mobilității: Cardul Profesional European

Conform prevederilor Directivei 55/2013/UE, va fi introdus un Card Profesional European cu scopul de a facilita recunoașterea calificărilor profesionale. Un astfel de card trebuie să se bazeze pe o procedură electronică susținută de sistemul IMI, și trebuie să implice total autoritățile competente ale Statului Membru de origine, pentru a asigura prelucrarea eficientă și la timp a cererilor de recunoaștere.

Unul dintre purtărorii de cuvânt ai acestui eveniment este doamna Bernadette Vergnaud, Membru al Parlamentului European, Vicepreședinte a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului.

Consolidarea protecției cetățenilor și pacienților: Mecanismul de alertă și cunoștințele lingvistice

Directiva 55/2013/UE prevede introducerea unui mecanism de alertă proactiv, pentru profesiile din domeniul sănătății și pentru profesioniștii care se ocupă de copii. Autorităţile competente ale unui stat membru vor fi obligate să alerteze autorităţile competente din toate celelalte state membre în privinţa profesioniştilor din domeniul sănătăţii cărora li s-a interzis să-şi exercite activitatea profesională de către o autoritate publică sau de către o instanţă judecătorească.

Verificarea cunoștințelor lingvistice este, de asemenea, consolidată pentru profesiile cu implicații în siguranța pacientului.

Facilitarea calificărilor: Recunoașterea stagiilor practice și importanța diversității în sistemele de învățământ 

Domeniul de aplicare al Directivei 55/2013/UE acoperă și pe profesioniștii tineri care încă au de efectuat un stagiu practic pentru a avea acces la profesie, dar  păstrează și modelele naționale de educație.

Simplificare: principiile comune de formare

Principiile comune de formare prevăzute de Directiva 55/2013/UE permite noilor profesii să beneficieze de recunoaștere automată a calificărilor profesionale, printr-o procedură de recunoaștere mai rapidă și mai simplă. Profesiile interesate ar putea beneficia de recunoaşterea automată pe baza unui set comun de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe sau pe baza unui test comun care să evalueze capacitatea profesioniştilor de a exercita o anume profesie.

De mult timp este recunoscut faptul că reglementarea restrictivă a calificărilor profesionale  are același efect sufocant asupra mobilității, ca și discriminarea pe motive de naționalitate. Recunoașterea calificărilor obținute în alt Stat membru a devenit, astfel, o piatră fundamentală de temelie a Pieței Unice.

După  cum s-a subliniat în strategia Europa 2020 și în Legea Pieței Unice, mobilitatea profesională este un element-cheie al  competitivității europene.

Procedurile greoaie și neclare pentru recunoașterea calificărilor profesionale au fost identificate în Raportul Cetățeniei UE 2010, ca unul din principalele obstacole pe care cetățenii UE le întâmpină în viața de zi cu zi, atunci când își exercită drepturile, în temeiul legislației europene, dincolo de granițele naționale.

Directiva 55/2013/UE privind calificările profesionale  va consolida poziția Uniunii Europene în cadrul negocierilor internaționale comerciale, făcând mai ușoară convergența de reglementare și permițând  cetățenilor UE să obțină un mai bun acces pe piața muncii, în țările terțe UE.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.