Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Cursuri de calculatoare pentru 4400 de asistenți medicali

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2011
4000 de asistente medicale din 400 de spitale din toată ţara, cu sau fără cunoştinţe de bază în operarea calculatoarelor, vor fi instruite în vederea obţinerii certificatului ECDL (European Computer Driving Licence).
Mai mult, alte 400 de asistente medicale (câte una din fiecare spital), de această dată cu competenţe de utilizare a computerelor şi cunoștințe de informatică medicală, vor fi pregătite în scopul constituirii unei reţele de formatori.  Aceasta va avea rolul, şi după încheierea Proiectului, de a monitoriza în timp real stadiul procedurilor informatizate utilizate de asistenții medicali din spitale şi de a identifica, evalua şi raporta nevoile de instruire ale acestora pentru creşterea permanentă a adaptabilităţii. Raportările vor sta la baza strategiilor și programelor de instruire elaborate ulterior de Ministerul Sănătăţii.
Cele două acțiuni se derulează sub egida Ministerului Sănătății, pe o perioadă de trei ani, în cadrul unui proiect inițiat de MS intitulat  “Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România“.
Contractul de finanţare are o valoare totală de 10.635.085.00 lei, din care 1.419.000.00 lei reprezintă contribuţia beneficiarului (prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, în cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”).(informații furnizate de www.ms.ro)
Pentru informaţii suplimentare:
Direcţia Generală Implementare şi Coordonare Programe şi Relaţii Internaţionale
Tel: 0213072640
e-mail: programeUE@ms.ro

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.