Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Cursuri de Masterat la Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 August 2011

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

ADMITERE 2011

1.MASTER intitulat
„Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă”, cu durata de trei semestre;

2.MASTER intitulat
„Managementul medicinei muncii”, cu durata de două semestre;

3.MASTER intitulat
„Management sanitar”, cu durata de două semestre;

4. MASTER intitulat
„Management educaţional”, cu durata de patru semestre;

5.STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE intitulate
„Ergonomie industrială”/„Ergonomie medicală”, cu durata de un semestru;

6.CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE intitulat
„Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională”, cu durata de 8 săptămâni/240 ore, conform legii 319/2006.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 12 – 26. 09. 2011, Luni -Vineri între orele 15,30 – 18,00
LOCUL ÎNSCRIERII (actele şi taxa se pot trimite şi prin poştă la adresa de mai jos):

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Direcţia General Administrativă (intrarea C)
D-nul Alexandru-Radu ARI
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
E-mail: radu.ari@ulbsibiu.ro
Telefon/fax: 0269/21.84.74

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
a)fişa de înscriere (se descarcă de la adresa http://concept.ulbsibiu.ro);
b)buletin (carte) de identitate (copie xerox);
c)certificat de naştere (copie legalizată);
d)certificat de căsătorie (copie legalizată), în cazul schimbării numelui;
e)diploma de bacalaureat (copie legalizată);
f)diploma de licenţă (sau absolvire studii superioare tehnice de scurtă durată pentru poziţia nr. 6) cu media de licenţă (copie legalizată);
g)trei fotografii color tip buletin;
h)un dosar plic;
i)taxă de înscriere 150 Ron.

Absolvenţii, medici, ai programelor 2 sau 3, vor beneficia la calculul punctajului profesional de 150 credite EMC/CMR, iar absolvenţii asistenţi medicali vor beneficia de 40 credite EMC/OAMGMAMR.

Taxa de studii: 1.100 Ron/semestru pentru programele 1, 2, 3 şi 5, 750 Ron/semestru pentru programul 4 şi 1.800 Ron pentru programul 6. Taxa pentru programul 1 poate fi achitată în 4 (patru) rate, pentru programele 2 şi 3 poate fi achitată în 3 (trei) rate, pentru programul 4 în 6 (şase) rate, iar pentru programele 5 şi 6 în 2 (două) rate.
La cererea cursanţilor activităţile didactice se pot organiza în program intensiv.
Informaţii suplimentare: http://concept.ulbsibiu.ro sau tel. 0745/110855

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.