Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Date importante – examen de grad principal 2011

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 25 Septembrie 2011

Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali sesiunea 2011 va fi organizat în perioada 10-11 noiembrie 2011, astfel:

10.11.2011- examen pentru asistenții medicali generaliști;

11.11.2011- examen pentru moașe și asistenți medicali.

IMPORTANT:

„Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).”

Asistenţii medicali care îndeplinesc condiţiile de mai sus, nu vor susţine examenul de grad principal, fiind promovaţi în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD) cu grad principal, după 3 ani de vechime ca asistent medical cu (S) sau cu (SSD).

Înscrierile se fac la direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, în perioada 17-28.10.2011.

Taxa de participare la examen este de 120 lei, sumă ce se va depune în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, cod 010024.

Specialitățile la care se organizează examenul de grad principal sunt:

-asistent medical generalist;

-moașă/obstetrică-ginecologie;

-asistent medico-social;

-asistent igienist de cabinet stomatologic;

-asistent medical stomatologie;

-balneofizioterapie;

-farmacie;

-igienă-sănătate publică;

-laborator;

-nutriție-dietetică;

-radiologie-imagistică medicală.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere cu datele de contact;

– copia actului de identitate;

– copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia dintre următoarele instituții de învățământ: școala postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea de asistență medicală/moașă;

– copia atestatului de echivalare, după caz;

– adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;

– copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

– dovada plății sumei de participare la examen.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.