Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Decizii după şedinţa Consiliului Naţional

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2012
Consilierii naţionali au adoptat noi modificări ale Programului naţional de educaţie continuă, Codul de etică al asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, Strategia organizaţiei şi au discutat despre posibilitatea reluării creditării cursurilor on line.

Membrii Consiliului Naţional întruniţi în şedinţa de la sfârşitul lunii iunie au reanalizat Programul de educaţie continuă şi au decis modificarea unor prevederi. Astfel, au renunţat la limita de 15 credite maxim/curs, regula care va fi luată în calcul în acordarea creditelor rămânând doar cea de 1 credit pe ora de curs. A fost majorat numărul orelor de curs pe zi de la maximum şase la maximum opt ore, iar asistenţii medicali şi moaşele care au acumulat credite suplimentare într-un an vor putea reporta pentru anul următor 15 credite.

Consilierii au luat în calcul şi posibilitatea reluării creditării cursurilor on line, astfel încât să faciliteze accesul membrilor organizaţiei la forme de EMC. Propunerile şi discuţiile au vizat însă găsirea unor metode de evaluare a participării la cursuri on line care să garanteze acumularea cunoştinţelor prin această formă de educaţie continuă. Propunerile consilierilor, care nu au fost adoptate însă încă, au fost ca membrii organizaţiei să poată accesa on line suportul de curs, iar evaluarea cunoştinţelor să se realizeze la sediul filialelor, pe baza unui examen.

În privinţa Proiectului de protocoale de practică, membrii Consiliului Naţional au hotărât ca documentul să fie înaintat Departamentului profesional ştiinţific, care va reanaliza documentul, va lua legătura cu asistenţi medicali care lucrează în unităţi medicale şi va prezenta un raport final în luna septembrie, la următoarea şedinţă a Consiliului Naţional.

Consilierii au votat, de asemenea, şi componenţa şi preşedinţii Comisiilor de specialitate ale organizaţiei, iar lista poate fi citită pe siteul www.oamr.ro.
La întâlnirea consilierilor a fost prezentat şi Acordul de colaborare al OAMGMAMR cu Ordinul asistenţilor medicali din Spania şi propunerea de proiect de parteneriat cu Ordinul asistenţilor din Irlanda, cu cel din Spania şi cu Federaţia Sanitas.

Primul Acord de colaborare are în vedere colaborarea cu organizaţia de reglementare din Spania pe mai multe domenii. Este vorba despre posibilitatea organizării de cursuri de masterat şi doctorat pentru membri ai Ordinului sub egida Universităţii Complutense din Madrid şi participarea la cursuri de specializare sub egida aceleiaşi universităţi, cursuri care sunt echivalente cu masterate. De asemenea, acordul prevede participarea la forme de educaţie continuă dar şi găsirea unor modalităţi de garantare a drepturilor legale pentru membrii Ordinului care lucrează în Spania.

Al doilea Acord de parteneriat va fi depus pentru aceesare de fonduri europene şi este axat pe schimb de experienţă cu organizaţiile amintite prin stagii de practică, organizarea unor conferinţe şi seminarii şi participarea la forme de EMC.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.