Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE Reprezentare OAMGMAMR la Congresul Româno-Iordanian din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei Rezultatele reuniunii Asistenților Șefi din Statele Regiunii Europene a OMS ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018 Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Diplome obţinute în UE

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

DOCUMENTE NECESARE

 întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de  moaşă

 1. Cerere de recunoaştere;
 2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
 3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 5. Un certificat de conformitate/certificat de experienţă profesională conform Directivei 2005/36/CE- eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile-  tradus în limba română şi legalizat- în original;
 6. Certificatul de status profesional curent eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, tradus în limba română şi legalizat- în original;
 7. Un certificat de sănătate fizică şi psihică.
 8. Asigurare de malpraxis- valabilă pe teritoriul României.

DOSARELE PRIVIND RECUNOAȘTEREA TITLURILOR DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST SE VOR DEPUNE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII   http://www.ms.ro/?pag=64

DOCUMENTE NECESARE

 întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat

 1. Cerere de recunoaştere;
 2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
 3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 5. Un document eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, care să ateste nivelul de calificare conform Directivei 2005/36/CE- tradus în limba română şi legalizat- în original;
 6. Un certificat de experienţă profesională conform Directivei 2005/36/CE- eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile-  tradus în limba română şi legalizat- în original;
 7. Certificatul de status profesional curent eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, tradus în limba română şi legalizat- în original;
 8. Un certificat de sănătate fizică şi psihică.
 9. Asigurare de malpraxis- valabilă pe teritoriul României.

DOSARELE PRIVIND RECUNOAȘTEREA TITLURILOR DE ASISTENT MEDICAL SPECIALIZAT  SE VOR DEPUNE LA OAMGMAMR SEDIUL CENTRAL- Str. Ing. Zablovschi nr. 76 http://www.oamr.ro/contact/

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.