Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate în celelalte State Membre UE

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 16 Ianuarie 2014

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de  moaşă eliberate în celelalte State Membre UE

  1. Cerere de recunoaştere;
  2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
  3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
  4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
  5. Certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în cazul asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor;
  6. Dovada emisă de statul membru de origine sau provenienţă, prin care se atestă onorabilitatea şi moralitatea posesorului (Certificatul de status profesional curent);
  7. Certificatul de sănătate fizică şi psihică emis de statul membru de origine sau provenienţă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul în care autorităţile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de certificat;
  8. Dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională, emisă de instituţiile abilitate din statul de origine sau provenienţă;
  9. Cazierul judiciar (în original);
  10. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 31/2017)

Taxa  se va achita în contul OAMGMAMR:

RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173  deschis la Raiffeisen Bank – Agenția Ion Mihalache.

 

Documentele vor fi depuse în traducere legalizată  la OAMGMAMR SEDIUL CENTRAL
Bucureşti, Calea Griviței nr. 77, sector 1 

Telefon: 021/ 224.00.55

 


Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.