Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat eliberate în celelalte State Membre UE

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 16 Ianuarie 2014

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical specializat eliberate în celelalte State Membre UE

  1. Cerere de recunoaştere;
  2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
  3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii;
  4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică;
  5. Un document eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, care să ateste nivelul de calificare conform Directivei 2005/36/CE;
  6. Dovada emisă de statul membru de origine sau provenienţă, prin care se atestă onorabilitatea şi moralitatea posesorului (Certificatul de status profesional curent);
  7. Certificatul de sănătate fizică şi psihică emis de statul membru de origine sau provenienţă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul în care autorităţile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de certificat;
  8. Dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională, emisă de instituţiile abilitate din statul de origine sau provenienţă;
  9. Cazierul judiciar;
  10. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 31/2017 )

Taxa  se va achita în contul OAMGMAMR:

RO42 RZBR 0000 0600 1349 1173  deschis la Raiffeisen Bank – Agenția Ion Mihalache.

Documentele vor fi depuse în traducere legalizată  la OAMGMAMR SEDIUL CENTRAL
Bucureşti, Calea Griviței nr. 77, sector 1

Telefon: 021/ 224.00.55

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.