Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Filialele OAMMR au început evaluarea numărului de credite

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2013

Din luna octombrie 2006 filialele OAMMR au început evaluarea numărului de credite obţinut de membrii proprii în perioada 2004-2006.

Asistenţii medicali şi moaşele vor trebui să demonstreze că au realizat totalul de 11- credite pentru perioada menţionată (50 de credite pentru 2004 şi câte 30 pentru 2005 şi 2006).

Dovezi

Evaluarea numărului de credite se face la fiecare filială a OAMMR. Membrii filialei respective trebuie să se prezinte la sediul filialei cu toate documentele care prevăd obţinerea unui număr de credite. Aceste documente pot fi: diplome/certificate obţinute prin participarea la congrese/conferinţe/simpozioane/mese rotunde, etc. eliberate de organizatorul respectivei manifestări profesionale; certificate de participare la cursuri; chitanţe care demonstrează calitatea de abonat al unei publicaţii creditate de OAMMR; publicaţia, de ex. Ars medica, în care a fost publicat un material semnat de membrul filialei respective; cartea sau capitolul de specialitate elaborate de un membru al OAMMR; dovada de editor al unei cărţi de specialitate; dovada privind obţinerea unui atestat, titlu de formator acreditat sau formator de formatori; dovada privind obţinerea unei specializări, titlu de master sau doctorat, etc. Lucrările de specialitate elaborate de membrii OAMMR care au fost prezentate la mai multe manifestări profesional ştiinţifice, şi eventual au fost publicate şi în reviste de specialitate vor fi creditate o singură dată.

Excepţii

Amintim că membrii OAMMR trebuie să acumuleze credite doar pentru perioada în care şi-au exercitat profesia. Astfel, Consiliul Naţional a decis că asistenţii medicali şi moaşele care nu îşi exercită profesia într-un an calendaristic pe o perioadă mai mare de şase luni nu sunt obligaţi să obţină credite pentru anul respectiv. Prevederea îi priveşte în special pe asistenţi medicali/moaşele care au fost o perioadă în concediu de îngrijire a copilului, în concedii de maternitate, pe asistenţii medicali şi moaşele debutanţi care nu au intrat în activitate exact de la începutul unui an calendaristic, etc.

Reportarea creditelor

Creditele care au fost obţinute în plus în fiecare an pot fi reportate numai pentru anul următor, nu şi pentru următorii doi sau trei ani. De exemplu, creditele în plus acumulate în 2004 vor putea fi reportate doar pentru anul 2005, nu şi pentru anul 2006.
De asemenea, vor putea fi reportate pentru 2007 şi creditele acumulate în plus în 2006.

Informaţii finale

Biroul Executiv al OAMMR va propune Consiliului Naţional prelungirea perioadei de evaluare a numărului de credite obţinute în 2004 şi în 2007. Astfel, membrii organizaţiei care nu au primit încă certificatele de participare la cursuri se vor putea prezenta la filiale pentru evaluarea creditelor după ce vor intra în posesia certificatelor.
Din 2007 Filialele OAMMR vor evalua anual numărul de credite al fiecărui membru.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.