Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Finalizarea programului de formare a formatorilor

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 16 Iunie 2014

În vederea transpunerii obligatorii a prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”), România a pus în aplicare programul de revalorizare a formării de asistent medical generalist, dobândită la nivelul învățământului postliceal, anterior datei aderării la Uniunea Europeană.

În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a noii Directive, Comisia Europeană va redacta un raport cu privire la rezultatele programului, în scopul modificării și completării clauzelor privind recunoașterea diferitelor categorii de diplome care atestă diferitele tipuri de formare, ce fac obiectul programului de revalorizare. Comisia Europeană va redacta raportul în cauză cu sprijinul experților din statele membre.

Considerentul (36) stabilește: ”Comisia ar trebui să evalueze, în timp util, regimul de recunoaștere aplicabil titlurilor de calificare de asistent medical generalist emise în România. O astfel de evaluare ar trebui să se bazeze pe rezultatele unui program special de revalorizare pe care România ar trebui să îl realizeze în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative interne și pentru care ar trebui să coopereze cu alte state membre și cu Comisia. Un astfel de program special de revalorizare ar trebui să aibă ca scop oferirea posibilității pentru participanții la program de a își revaloriza calificarea profesională pentru a îndeplini toate cerințele minime de formare stabilite în Directiva 2005/36/CE”.

 În acest sens, autoritățile române, respectiv Ministerul Educației Naționale (MEN) prin Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor, Ministerul Sănătății și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) au stabilit, sub coordonarea Comisiei Europene, contacte cu experții din statele membre, respectiv Marea Britanie, Germania, Belgia, Polonia, Irlanda, Franța și Italia, și au derulat programul de formare a formatorilor, respectiv cele opt sesiuni regionale.

La acest program, alături de OAMGMAMR şi CoNAS au participat şi școlile postliceale sanitare publice, care vor pune în aplicare programul de revalorizare (prin Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – CNDIPT). Totodată, Școala Postliceală Sanitară ”Fundeni” din București a participat la toate sesiunile de instruire, furnizând o expertiză științifică și tehnică în materie.

Agenda sesiunilor de instruire a vizat următoarele puncte:

  • Prezentarea sistemului de formare a asistentului medical generalist din statul de proveniență al experților și din România
  • Analizarea și evaluarea programului de revalorizare
  • Prezentarea de către experții externi a metodelor de predare și a strategiilor didactice utilizate pentru dobândirea  noilor competențe prevăzute de  Directiva 2005/36/CE revizuită,
  • Derularea de ateliere de lucru/workshop-uri,
  • Adecvarea curriculumului minim de  formare, la cunoștințele și competențele prevăzute de  Directiva 2005/36/CE revizuită
  • Stabilirea corelării cunoștințelor și competențelor care trebuie dobândite în baza formării cu noile competențe de bază
  • Identificarea rolului formării și dezvoltării profesionale continue

Cele opt sesiuni regionale derulate în perioada decembrie 2013– iunie 2014 au fost organizate la București, Craiova, Brașov, Arad, Cluj Napoca, Constanța și Galați, și au avut ca participanți un număr de peste 160 de cadre didactice din școlile postliceale sanitare publice de la nivelul întregii țări, cât și membri ai OAMGMAMR.

În baza expertizei și informațiilor furnizate de experții străini, Ministerul Educației Naționale prin direcțiile de specialitate, Școala Postliceală Sanitară ”Fundeni” din București și OAMGMAMR vor elabora un ghid de bune practici cu privire la modul de punere în aplicare a programului de revalorizare a formării de asistent medical generalist, în baza programului de formare a formatorilor.

Ministerul Educației Naționale prin Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor- CNERD va informa Comisia Europeană (DG Internal Market and Services) cu privire la derularea sesiunilor de instruire.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.