Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Gestionarea migrației forței de muncă din domeniul sănătății

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 27 Noiembrie 2014

La nivel mondial, în ultimele decenii, se constată o creștere a fenomenului de migrație a lucrătorilor din domeniul sănătății, în special din țările cu venituri mai mici și cele cu sisteme de sănătate deja fragile. Pentru a rezolva aceasta provocare, Organizația Mondială a Sănătății a elaborat  Codul de bune practici privind recrutarea internațională a personalului din sănătate, care a fost adoptat în cadrul celei de-a  63-a Adunări Mondiale a Sănătății, organizate în luna mai 2010.

Acest instrument inovator are drept scop stabilirea și promovarea principiilor și practicilor dezirabile pentru recrutarea internațională a personalului medical, și de a facilita consolidarea sistemelor de sănătate. Statele membre ar trebui să descurajeze recrutarea personalului medical din țările în curs de dezvoltare, care se confruntă cu deficiențe grave de personal sanitar. Codul a fost proiectat de statele membre pentru a servi ca un cadru de referință  continuu și dinamic pentru dialog și cooperare la nivel mondial.

Obiectivele Codului de bune practici privind recrutarea internațională a personalului din sănătate, sunt:

  • să stabilească și să promoveze principii și bune practici pentru o recrutare internatională etică a personalului medical, ținând seama de drepturile, obligațiile și așteptările țărilor de origine, de cele ale țărilor de destinație dar și ale personalului medical care migrează;
  • să reprezinte un cadru de  referință pentru statele membre în stabilirea sau îmbunătățirea cadrului legal și instituțional necesar pentru recrutarea personalului medical;
  • să  ofere îndrumare în formularea și punerea în aplicare a acordurilor bilaterale dar și a altor instrumente legale de recrutare;
  • să faciliteze și să promoveze cooperarea internațională cu privire la chestiuni legate de recrutarea internațională etică a lucrătorilor din domeniul sănătății, ca parte sistemelor de sănătate, acordând o atenție specială țărilor în curs de dezvoltare.

Statele membre UE sunt puternic încurajate să îl utilizeze și se dorește ca  acest Cod să fie un ghid de referință în colaborarea cu părțile interesate:  personalul medical, firmele de recrutare, angajatori, organizații profesionale naționale sau regionale, publice sau din sectorul privat, inclusiv organizații neguvernamentale, precum și pentru toate persoanele implicate în recrutarea personalului din domeniul sănătate.

Codul prevede principii etice cu privire la recrutarea internațională a personalului medical într-un mod care poate influența consolidarea sistemelor de sănătate ale țărilor în curs de dezvoltare și țările cu economii în tranziție.

Abordarea penuriei forței de muncă din domeniul sanitar este crucială pentru protejarea sănătății la nivel mondial. Migrația internațională a personalului medical poate acea o contribuție majoră la dezvoltarea și consolidarea sistemelor de sănătate, în cazul în care recrutare forței de muncă este gestionată în mod corespunzător.

Recrutarea personalului medical ar trebui să se desfășoare în conformitate cu principiile transparenței, corectitudinii și să promoveze sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Statele membre ar trebui să promoveze și să respecte practicile legale de recrutare a forței de muncă pentru personalul din sănătate și să depună eforturi pentru a crea o forță de muncă puternică și eficientă prin dezvoltarea  unor strategii de planificare, educație și formare.

În Romania, criza economică s-a resimtit și in profesia de asistent medical și a accentuat considerabil tendinţa de mobilitate a acestei categorii de personal.

În acest context, Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România își exprimă deschiderea către adoptarea Codului de bune practici privind recrutarea internațională a personalului din sănătate elaborat de OMS.

 Sursa:

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/en/

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.