Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Grad principal 2011

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 August 2011

Anul acesta asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor putea obține grade profesionale.

Ministerul Sănătății a aprobat la începutul lunii septembrie Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal.

Documentul prevede pentru Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) mai multe atribuții și un rol mai important în organizarea sesiunii examenului de grad principal din 2011, față de 2009.

Astfel, organizația de reglementare asigură, conform Normelor:
–    managementul din punct de vedere al exercitării profesiei;
–    desemnarea reprezentanților proprii în comisia de elaborare a subiectelor;
–    spațiul necesar funcționării comisiei centrale și comisiei de elaborare a subiectelor;
–    activitățile de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentației prin poștă etc.) pe perioada funcționării comisiei centrale și a comisiei de elaborare a subiectelor.

Practic, organizarea examenului de grad principal va fi coordonată de la sediul central al OAMGMAMR. De asemenea, din Comisia centrală vor face parte, în calitate de vicepreședinți, doi asistenți medicali: asistentul medical șef din Ministerul Sănătății și un vicepreședinte al OAMGMAMR. La nivelul comisiilor județene, vicepreședinte va președintele filialei sau un asistent medical desemnat de acesta. Toți membrii comisiilor vor completa o Declarație de interese și una de confidențialitate.

Examenul se desfășoară pe durata a două ore, iar examinarea se realizează pe bază de test grilă de 100 de întrebări.  Elaborarea testului grilă și a grilei de corectură se vor face la sediul OAMGMAMR cu două zile înainte data susținerii examenului și vor fi transmise comisiilor locale cu două ore înainte de începerea examenului.

Dosarele de înscriere în examen pe care candidații vor trebui să le depună la Direcțiile de sănătate publică județene trebuie să conțină:
–    cerere de înscriere și datele de contact;
–    copia actului de identitate;
–    copia diplomei de absolvire/licență;
–    copia atestatului de echivalare , după caz;
–    adeverință din care să rezulte vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat sau, după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
–    copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
–    dovada plății sumei de participare la examen.

Ministerul Sănătății nu a anunțat încă data susținerii examenului și nici taxa de participare. În Normele de organizare se precizează doar că “Ministerul Sănătăţii publică anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală” cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal”. 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.