Hotărârea nr. 3/2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE  Nr. 3/17.03.2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  emite următoarea:

                                                                    HOTĂRÂRE                             

Art.1- Membrii asociați ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care exercită profesia de soră medicală sau oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2 – Prin excepţie de la prevederile art.1, surorile medicale și oficianții medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfăşoară activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedinte, Mircea Timofte

Articole similare» Hotărâre nr. 23 din 27.09.2013- pentru aprobarea taxei de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, persoane juridice
» Hotărârea nr. 9/2016 din martie 2016 pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali
» Hotărârea nr. 22/12.05.2016 privind creditarea revistelor științifice editate de filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
» Hotărârea nr. 4/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ
» HOTĂRÂRE Nr. 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
» Hotărârea nr. 2/2016 privind eliberarea Certificatului de membru asociat al OAMGMAMR şi a adeverinţei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante
» Hotărâre nr. 1 din 12 martie 2010- privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate
» Hotărârea nr. 32 din decembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali
» Hotărârea nr. 10/17 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Statutului OAMGMAMR
» Hotărâre nr. 22 din 27.09.2013- privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă