Hotărârea nr. 3/2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE  Nr. 3/17.03.2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  emite următoarea:

                                                                    HOTĂRÂRE                             

Art.1- Membrii asociați ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care exercită profesia de soră medicală sau oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2 – Prin excepţie de la prevederile art.1, surorile medicale și oficianții medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfăşoară activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedinte, Mircea Timofte

Articole similare» Hotărârea Nr. 8/17.03.2016 privind aprobarea taxei pentru elaborarea și emiterea cardului profesional european
» Hotărâre nr. 15 din 21.03.2013- privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a infirmierelor
» Hotărârea nr. 32/2016 privind stabilirea unor taxe pentru eliberarea unor documente solicitate de către membrii sau nemembrii OAMGMAMR
» Hotărâre nr. 23 din 27.09.2013- pentru aprobarea taxei de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, persoane juridice
» Hotărârea nr. 2/2016 privind eliberarea Certificatului de membru asociat al OAMGMAMR şi a adeverinţei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante
» Hotărârea nr. 4/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ
» Hotărârea nr. 19/27.03.2015 privind stabilirea cotizaţiei de membru pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali care exercită profesia în regim independent
» HOTĂRÂRE Nr. 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
» Hotărâre nr. 22 din 27.09.2013- privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
» Hotărârea 12/2015 privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă