Hotărârea nr. 3/2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al OAMGMAMR

HOTĂRÂRE  Nr. 3/17.03.2016 privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  emite următoarea:

                                                                    HOTĂRÂRE                             

Art.1- Membrii asociați ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care exercită profesia de soră medicală sau oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2 – Prin excepţie de la prevederile art.1, surorile medicale și oficianții medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfăşoară activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedinte, Mircea Timofte

Articole similare» Hotărâre nr. 15 din 21.03.2013- privind aprobarea taxei pentru cursurile de pregătire a infirmierelor
» Hotărârea nr. 21/12.05.2016 privind creditarea Programului special de revalorizare
» Hotărârea Nr. 8/17.03.2016 privind aprobarea taxei pentru elaborarea și emiterea cardului profesional european
» Hotărârea nr. 19/27.03.2015 privind stabilirea cotizaţiei de membru pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali care exercită profesia în regim independent
» Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al OAMGMAMR însoțit de avizul anual
» Hotărârea nr. 9/2016 din martie 2016 pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali
» Hotărârea nr. 1/2016 pentru completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
» Hotărâre nr. 22 din 27.09.2013- privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă
» Hotărârea nr. 20/27.03.2015 privind experienţa profesională a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care exercită profesia în regim independent
» Hotărârea Nr. 7/ 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare în vederea recunoaşterii profesionale (lista documentelor necesare)