Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Întâlnirea ministrului sănătății cu Biroul executiv al OAMGMAMR

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 10 Martie 2015

Potrivit Strategiei naționale a OAMGMAMR pentru perioada 2013- 2016, unul dintre obiectivele strategice ale organizației profesionale îl constituie dezvoltarea cadrului de exercitare a profesiei și creşterea eficienţei în aria profesională a membrilor organizației.

OAMGMAMR  a fost întotdeauna un partener de dialog al Ministerului Sănătății, pe teme care privesc exercitarea și dezvoltarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical.

Astfel, în data de 5 martie a.c. Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,  Moașelor și Asistenților Medicali din România a avut o întâlnire de lucru cu Ministrul Sănătății, domnul Nicolae Bănicioiu.

În cadrul acestei întâlniri lucrative,  reprezentanții OAMGMAMR au supus atenției ministrului sănătății o serie aspecte importante, identificate de OAMGMAMR, la care au propus soluții.

Inițiativa reprezentanților OAMGMAMR a fost apreciată de ministrul sănătății,  care a transmis asigurări cu privire la sprijinul și colaborarea conducerii Ministerului Sănătății cu OAMGMAMR, în toate demersurile viitoare.

În cadrul discuțiilor au fost abodrate teme esențiale pentru reglementarea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, precum:

  • Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical  generalist, moașă și asistent medical;
  • Stabilirea  atribuțiilor OAMGMAMR în organizarea și desfășurarea examenului de grad principal din acest an;
  • Modificarea cadrului legal în vigoare privind organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice,  referitor la  condițiile de studii și de specialitate- OMS nr. 284/2007;
  • Elaborarea unor norme interne conform prevederilor art.3, alin. (1) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a  personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
  • Elaborarea unor Norme de organizare și desfășurare a programelor de specializare/atestate  a asistenților medicali în domenii complementare specialității de bază (cu implicații în revizuirea/modificarea/completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile  sanitare publice din sectorul sanitar inclusiv a Legii  nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice);
  • Modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prin introducerea  OAMGMAMR alături de celelalte organizații profesionale (CMR, CMDR, CFR)  să facă parte din Comisia centrală de arbitraj;
  • Modificarea și completearea Ordinului nr. 1344/2006 pentru aprobarea  Listei naționale a experților medicali, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art 669 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
  • Ordinul  ministrului sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă si de asistent medical în regim independent;
  • Ordinul comun al ministrului educației naționale nr. 4317/2014 și ministrului sănătății nr. 943/2014 privind aprobarea  programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal și ai învățământului superior.

Disponibilitatea și implicarea ministrului sănătății în identificarea celor mai bune opțiuni de răspuns la solicitările  Biroului executiv al OAMGMAMR, confirmă încă o dată că organizația noastră își va atinge obiectivele stabilite, în interesul membrilor săi.

OAMGMAMR

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.