Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 30 Martie 2011

2012

 

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană
„O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”
București 30.03.2011

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Societatea de Analize Feministe ANA anunță lansarea unui nou „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”, intitulat „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

 

Proiectul a început la 1 decembrie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, până la data de 30 noiembrie 2013.
Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îndeosebi la constituirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive pentru femeile din sistemul sanitar.
Proiectul se adresează unui număr de 880 de persoane, din care 700 de femei angajate în cadrul instituţiilor din sistemul sanitar, 80 de manageri şi personal ai autorităţilor publice centrale şi locale şi 100 de persoane reprezentanţi ai partenerilor sociali (organizaţii sindicale şi patronale) şi ai organizaţiilor societăţii civile.

Proiectul promoveză principiul egalităţii de şanse şi de gen prin activităţi adresate autorităţilor publice centrale şi locale şi partenerilor sociali implicaţi în procesul de descentralizare a sistemului sanitar, pregătirea unui ghid pentru constituirea unei reţele profesionale şi interprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate, organizarea şi desfăşurarea unei campanii de informare care va pune accent atât pe atragerea femeilor în vederea ocupării lor în unităţile din sistemul sanitar, cât şi pe dezvoltarea carierei şi promovarea acestora în funcţii de conducere.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:
Irina Rusu – Manager Proiect, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, sediul de implementare: str. Ceasornicului, nr. 8, sector 1, Bucureşti; telefon 021/310.08.90, fax: 021/3130966, e-mail:centrulromandeinitiative@gmail.com, web: www.ascri.ro.
Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 /S/ 50247 Titlul proiectului:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

 

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.