Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 30 Martie 2011

3


Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană
„E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”    București  30.03.2011

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”,  An Bord Altranais şi Consejo General de Enfermeria anunță lansarea unui nou „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”, intitulat „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

Proiectul a început la 1 ianuarie 2011 și se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, până la data de 31 decembrie 2013.
Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea adaptabilitatii și competitivitatii  personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire si de certificare a competentelor TIC si la schimburi de experienta transnationale, facilitandu-se, astfel, dezvoltarea competentelor angajatilor din sectorul sanitar, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu piata muncii.
Proiectul se adresează unui număr de 4000 de persoane (din care 3000 femei), angajati din sectorul sanitar  din toate regiunile de dezvoltare ale tarii, ce vor avea acces egal la activitatile propuse in cadrul proiectului. Vor participa angajati, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată.
Proiectul promoveză dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar, prin participarea personalului sanitar la cursuri de formare in TIC si schimburi de experienta cu parteneri transnationali in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, Sediul de implementare: str. Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1, Bucureşti, Telefon 021/224.00.55, fax: 021/224.00.75, Web: www.oamr.rooammromania@yahoo.com, persoana de contact: Vergilia Madalina FLOREA – manager de proiect.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.