Măsuri profesionale pentru protecţia asistentului medical

Până la sfârşitul lunii iunie Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va înainta Ministrului Sănătăţii un Proiect de Ordin de ministru care va conţine standardele de exercitare a profesiei pentru asistenţii medicali. Documentul va cuprinde, de asemenea, şi competenţele profesionale pentru asistenţii generalişti.

Preşedintele OAMMR, Liliana Iordache spune că impunerea acestor standarde în practica profesională este benefică atât pentru asistentul medical cât şi pentru pacient, şi va diminua cazurile de culpă profesională. “Am constatat că peste 90% din cazurile de culpă profesională apar din cauză că asistenţii medicali execută manopere care depăşesc competenţele lor profesionale. Atâta timp cât nu există un document pe care asistentul să îl consulte în mod frecvent pentru a vedea dacă i se permite să execute o anumită manoperă, acesta va fi la discreţia medicului, care de multe ori îi impune să desfăşoare activităţi ce nu intră în sfera de competenţă a asistentului.

Unităţile medicale au introdus în fişa postului, la ultimul articol, şi prevederea că asistentul medical îndeplineşte orice alte atribuţii date de personalul ierarhic superior. Un asistent medical din Bârlad a fost sancţionat cu desfacerea contractului de muncă după ce a dirijat un pacient venit în Triaj la Ambulatoriul policlinicii, iar ulterior pacientul a decedat. În fişa postului scria însă că asistentul are obligaţia de a face triajul primar. Conform fişei postului, asistentul nu a greşit, dar prevederea era greşită, deorece prin pregătirea de bază asistentul nu are această competenţă”.

Liliana Iordache a precizat şi că exercitarea profesiei după standarde va permite asistentului generalist să se ocupe mai mult de pacient. “În acest moment asistentul medical are foarte puţin timp să acorde îngrijiri pacientului. Unul dintre motive este numărul redus de personal medical. Al doilea motiv rezidă din faptul că asistentul este obligat să execute activităţi de competenţa altor categorii profesionale – medic, secretar, statistician. De exemplu, este obligat să completeze diverse formulare, începând de la bilete de internare şi ieşire din spital, atribuţie care nu ar trebuie să îi revină acestuia”.
Dacă propunerea OAMMR va fi acceptată de Ministrul Sănătăţii, organizaţia va edita ghiduri care vor conţine standardele de exercitare a profesiei, astfel încât asistenţii generalişti să le poată consulta în permanenţă în timpul serviciului. “Ne dorim ca aceste ghiduri să devină un fel de Biblie a asistentului medical, aşa cum ne-au povestit colegii noştri din Marea Britanie că se întâmplă acolo. Asistentul căruia i se solicită se execute o manoperă ce nu este prevăzută în ghid refuză solicitarea, astfel încât, în cazul unei erori profesionale nu va putea fi tras la răspundere.”
OAMMR va finaliza până în luna august şi dosarul de îngrijire pentru asistenţii generalişti.