Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Măsuri profesionale pentru protecţia asistentului medical

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2007

Până la sfârşitul lunii iunie Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va înainta Ministrului Sănătăţii un Proiect de Ordin de ministru care va conţine standardele de exercitare a profesiei pentru asistenţii medicali. Documentul va cuprinde, de asemenea, şi competenţele profesionale pentru asistenţii generalişti.

Preşedintele OAMMR, Liliana Iordache spune că impunerea acestor standarde în practica profesională este benefică atât pentru asistentul medical cât şi pentru pacient, şi va diminua cazurile de culpă profesională.

“Am constatat că peste 90% din cazurile de culpă profesională apar din cauză că asistenţii medicali execută manopere care depăşesc competenţele lor profesionale. Atâta timp cât nu există un document pe care asistentul să îl consulte în mod frecvent pentru a vedea dacă i se permite să execute o anumită manoperă, acesta va fi la discreţia medicului, care de multe ori îi impune să desfăşoare activităţi ce nu intră în sfera de competenţă a asistentului.

Unităţile medicale au introdus în fişa postului, la ultimul articol, şi prevederea că asistentul medical îndeplineşte orice alte atribuţii date de personalul ierarhic superior. Un asistent medical din Bârlad a fost sancţionat cu desfacerea contractului de muncă după ce a dirijat un pacient venit în Triaj la Ambulatoriul policlinicii, iar ulterior pacientul a decedat. În fişa postului scria însă că asistentul are obligaţia de a face triajul primar. Conform fişei postului, asistentul nu a greşit, dar prevederea era greşită, deorece prin pregătirea de bază asistentul nu are această competenţă”.

Liliana Iordache a precizat şi că exercitarea profesiei după standarde va permite asistentului generalist să se ocupe mai mult de pacient. “În acest moment asistentul medical are foarte puţin timp să acorde îngrijiri pacientului. Unul dintre motive este numărul redus de personal medical. Al doilea motiv rezidă din faptul că asistentul este obligat să execute activităţi de competenţa altor categorii profesionale – medic, secretar, statistician. De exemplu, este obligat să completeze diverse formulare, începând de la bilete de internare şi ieşire din spital, atribuţie care nu ar trebuie să îi revină acestuia”.

Dacă propunerea OAMMR va fi acceptată de Ministrul Sănătăţii, organizaţia va edita ghiduri care vor conţine standardele de exercitare a profesiei, astfel încât asistenţii generalişti să le poată consulta în permanenţă în timpul serviciului. “Ne dorim ca aceste ghiduri să devină un fel de Biblie a asistentului medical, aşa cum ne-au povestit colegii noştri din Marea Britanie că se întâmplă acolo. Asistentul căruia i se solicită se execute o manoperă ce nu este prevăzută în ghid refuză solicitarea, astfel încât, în cazul unei erori profesionale nu va putea fi tras la răspundere.”

OAMMR va finaliza până în luna august şi dosarul de îngrijire pentru asistenţii generalişti. “Practic, asistentul medical va avea propriul dosar al pacientului, unde se vor regăsi toate manoperele executate.

Pe acest dosar, el îşi va pune propria parafă ce conţine numele, prenumele, specialitatea şi numărul de înregistrare din Registrul Unic Naţional. De asemenea, asistentul nu-şi va depăşi competenţele, fiind ferit în acest fel de culpă profesională.

El va putea refuza să execute manopere care nu se regăsesc în competenţele obţinute prin diploma de studii. Sunt prea multe culpe profesionale prin depăşirea atribuţiilor, colegii noştri neputând refuza sarcinile suplimentare care li se atribuie.

În Marea Britanie, asistenţii au în buzunar codul de etică şi standardele de exercitare a profesiei, iar în momentul în care primesc o sarcină, le consultă ca să vadă dacă au voie să facă sau nu acel lucru. Aşa va fi şi la noi”, a declarat Liliana Iordache.

Potrivit estimărilor OAMMR, la nivel naţional se înregistrează, anual, peste treizeci de cazuri de culpă profesională în rândul asistenţilor medicali, toate acestea având drept cauză depăşirea competenţelor profesionale.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.