Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Membrii Ordinului nu vor trebui să mai vină la sediul Ministerului Sănătății pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Mai 2012

Membrii Ordinului nu vor trebui să mai vină la București, la sediul Ministerului Sănătății, pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Ministerul Sănătății a simplificat procedura de eliberare a certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare personalului medical pentru a lucra în statele UE. Din luna septembrie, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu vor trebui să mai vină la București, la Ministerul Sănătății, pentru a depunde dosarele necesare eliberării acestor documente. Dosarele vor fi depuse direct la sediile direcțiilor de sănătate publică județene. Preluarea dosarelor se face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conțin documentația completă. Dacă dosarul este transmis prin poștă direcției de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică și dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.
Dosarele complete se vor transmite Ministerului Sănătăţii, prin poşta militară, în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică.
În termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătății se vor emite certificatele/recomandările solicitate și se vor trimite documentele direcțiilor de sănătate publică.
Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.