Membrii Ordinului nu vor trebui să mai vină la sediul Ministerului Sănătății pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Membrii Ordinului nu vor trebui să mai vină la București, la sediul Ministerului Sănătății, pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Ministerul Sănătății a simplificat procedura de eliberare a certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare personalului medical pentru a lucra în statele UE. Din luna septembrie, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu vor trebui să mai vină la București, la Ministerul Sănătății, pentru a depunde dosarele necesare eliberării acestor documente. Dosarele vor fi depuse direct la sediile direcțiilor de sănătate publică județene. Preluarea dosarelor se face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conțin documentația completă. Dacă dosarul este transmis prin poștă direcției de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică și dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.
Dosarele complete se vor transmite Ministerului Sănătăţii, prin poşta militară, în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică.
În termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătății se vor emite certificatele/recomandările solicitate și se vor trimite documentele direcțiilor de sănătate publică.
Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.