Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru 2008.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2008

Ministerul Sănătăţii Publice a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru 2008.

Pe data de 20 noiembrie 2008 specialităţile asistent medical generalist, pediatrie, ocrotire vor susţine examenul de grad principal în specialitatea asistent medical generalist, iar pe 21 noiembrie 2008 va fi organizat examen pentru: obstetrică ginecologie/moaşă; nutriţie-dietetică; medico-social; igienă şi sănătate publică; balneofizioterapie; farmacie; radiologie-imagistică medicală; laborator; tehnică dentară; asistent igienist de cabinet stomatologic; asistent medical de stomatologie.

La examen pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi ai Şcolii Postliceale Sanitare, ai Liceului Sanitar, ai Liceului Sanitar şi care au promovat examenul de echivalare, ai instituţiilor de învăţământ superior medical, absolvenţi de învăţământ superior care au fost încadraţi conform circularei M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990 până la abrogarea acesteia conform Ordinului M.S. nr. 771/12.11.1999;
b) au o vechime de 5 ani, la data de 31.12.2008; la calculul vechimii în specialitate nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la doi ani.

Candidaţii se pot înscrie la sediile Autorităţilor de Sănătate Publică (Compartimentul asistenţă comunitară, înregistrare/evaluare asistenţi medicali) în perioada 23.10.2008 –5.11.2008, iar dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
a) cerere de înscriere;
b) diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare, a Liceului Sanitar, a Colegiului Medical Universitar, diplomă de licenţă pentru absolvenţii Facultăţii de Asistenţă Medicală si Moaşe, documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de circulara M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990, (fotocopii); la înscriere candidatul va prezenta pentru confruntare şi actele de studii în original (diploma/certificatul/atestatul), care nu vor fi reţinute la dosar;
c) atestat de echivalare (fotocopie);
d) certificatul de confirmare în altă specialitate (fotocopie);
e) adeverinţă de vechime (5 ani la 31.12.2008) în specialitatea în care a fost încadrat/ă şi a lucrat conform documentelor de studii menţionate anterior, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul;
f) chitanţa de plată a sumei de participare la examen, depusă în contul CNPDSB deschis la Trezoreria sectorului 2 Bucureşti, nr. RO72TREZ7025025XXX000266, COD CONT 5025, cod fiscal (CUI) 16142125.
Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru 2008, publicată pe siteul instituţiei, taxa de participare la examen este de 115 lei pentru fiecare candidat, iar suma poate fi restituită numai în cazul în care acesta îşi anunţă retragerea din examen cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării.

Tematica şi bibliografia de examen pe specialităţi au fost elaborate de Direcţia Generală Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesională şi Salarizare (DGORUDPS), Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi Federaţia Sanitas din România şi pot fi consultate pe www.ms.ro, www.perfmed.ro.
Baza de date conţinând întrebările a fost elaborată de reprezentanţii Comisiilor de specialitate ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
Preşedintele OAMMR Liliana Iordache va fi vicepreşedinte în Comisia Naţională de organizare a examenului, un alt reprezentant al Ordinului, Dana Butoi, va fi membru al comisiei, iar preşedinţii Filialelor locale OAMMR vor fi vicepreşedinţi în Comisiile judeţene.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.