Metodologia privind derularea concursului pentru grad principal

Ministerul Sănătăţii Publice a definitivat proiectul metodologiei privind derularea concursului pentru examenul de grad principal.

Conform metodologiei, candidaţii vor trebui să ataşeze dosarului de înscriere următoarele documente:

a) cerere de înscriere;
b) diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare, Liceului Sanitar, Colegiului Medical Universitar, Facultăţii (în cazul absolvenţilor de învăţământ superior încadraţi conform circularei M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990), (copii xerox); conform legii, la înscriere candidatul va prezenta pentru confruntare şi actele de studii în original (diploma/certificatul/atestatul), care nu vor fi reţinute la dosar;
c) atestat de echivalare (copie xerox);
d) certificatul de confirmare în altă specialitate (copie xerox);
e) adeverinţă de vechime (5 ani la 31.12.2006) în specialitatea în care a fost încadrat/ă şi a lucrat conform documentelor de studii menţionate anterior, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul;
f) chitanţa de plată a taxei de înscriere, depusă în contul CNPDSB nr. RO 72 TREZ 7025025 XXX 000266 deschis la Trezoreria sectorului 2 Bucureşti,COD CONT 5025, cod fiscal (CUI) 16142125.
Anul acesta taxa de înscriere la examenul de grad principal este de 125, 37 lei.

La examen pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) sunt absolvenţi ai Şcolii Postliceale Sanitare, ai Liceului Sanitar, ai Liceului Sanitar şi care au promovat examenul de echivalare, ai Colegiilor Medicale Universitare, absolvenţi de învăţământ superior care au fost încadraţi conform circularei M.S. nr. II/C/21262/21.05.1990 până la abrogarea acesteia conform Ordinului M.S. nr. 771/12.11.1999;
b) au o vechime de 5 ani, la data de 31.12.2006; la calculul vechimii în specialitate nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.

Ca şi anul trecut, subiectele de examen sunt puse la dipoziţia Comisiei de examinare de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. Este vorba de un set de câteva mii/sute de întrebări pentru fiecare specialitate, din care vor fi extrase cele 100 de întrebări. Menţionăm că o parte a întrebărilor pot fi modificate sau formulate diferit de membrii comisiei de examen, astfel încât să fie evitată orice suspiciune privind corectitudinea examenului.

Precizăm, de asemenea, pentru membrii Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România care ne solicită volume de teste pentru examenul de grad principal că organizaţia nu a mai editat în ultimii doi ani aceste cărţi, deoarece Ministerul Sănătăţii Publice a considerat că persoanele care candidează la concurs pot astfel să înveţe pe de rost răspunsurile la toate testele.