Metodologie de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului FEMIN 128729

Proiectul strategic „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”, derulat pe o durata de 18 luni, mai 2014-octombrie 2015, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, Axa prioritara 6” Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” , POSDRU/144/6.3/S/128729.

Metodologie de selecţie a grupului ţintă (descarcă) Metodologie de selectie FEMIN