Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Noi oportunităţi pentru femeile din sistemul sanitar

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 19 Mai 2014

logo+etichete - color-Raluca

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), anunță lansarea unui nou proiect strategic „ Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar,  pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”, derulat pe o durata de 18 luni, mai 2014-octombrie 2015, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, Axa prioritara 6” Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” , POSDRU/144/6.3/S/128729.

Obiectivul general il constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îmbunătăţirea mobilităţii pe piaţa muncii pentru un grup ţintă de 600 de femei din sistemul sanitar, din 3 regiuni de dezvoltare: Sud-Est (Galaţi,Vrancea,Constanţa), Sud-Vest (Gorj, Olt), Bucureşti-Ilfov             (Bucureşti).

Proiectul își propune pentru grupul ţintă creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor de dezvoltare a carierei şi promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii, precum şi diversificarea abilităţilor şi calificărilor, prin:

  • participarea la 15 ateliere de lucru cu caracter interactiv în domeniul egalităţii şi reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională;
  • participarea la 2 programe de calificare:  baby-sitter şi ingrijitor bătrâni la domiciliu,  obţinând la final o calificare complementară profesiei pe care o deţine, dar şi o subvenţie în valoare de 600 de lei, primită de participantele care vor  obţine în urma examinării certificatul;
  • participarea a 30 de femei selectate din grupul ţintă la 3 vizite de lucru la Madrid, pentru schimb de bune practici în domeniul egalităţii de gen;
  • participarea la programe TIC pentru  90 de femei cu vârste peste 45 de ani selectate din grupul ţintă;
  • participarea la 3 conferinţe regionale în care vor afla modalităţi de stimulare a participării femeilor pe o piaţa inclusivă a muncii, dezvoltarea carierei prin obţinerea de noi calificări şi abilităţi, sporindu-se astfel oportunităţile de angajare şi mobilitatea lor pe piaţa muncii

Pentru informații suplimentare privind proiectul şi înscrierea în grupul ţintă, contactați OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, București; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro; OAMMRomania@gmail.com

Persoana contact: Raluca Cheptanaru, expert  promovare, tel: 0727 450 111

 

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.