Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Noi propuneri privind creditele EMC

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2013

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România a modificat o parte a prevederilor Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă.
Modificările vizează numărul de credite pe care trebuie să îl obţină asistenţii medicali/moaşele care nu au profesat un an calendaristic întreg, numărul de credite alocat publicaţiilor şi specifică precis cine poate fi furnizor de educaţie medicală continuă.
Membrii Consiliului Naţional au clarificat în primul rând situaţia asistenţilor medicali/moaşelor care, din diverse motive nu şi-au exercitat profesia pe parcursul unui an calendaristic întreg. Au fost luate în cosiderare situaţiile în care un asistent medical/moaşă angajat în ultimele două luni ale unui an de exemplu, este obigat să obţină acelaşi număr de credite ca şi un coleg ce a lucrat tot anul. Pentru a preveni situaţiile de acest gen, Consiliul Naţional a decis că asistenţii medicali şi moaşele care nu îşi exercită profesia într-un an calendaristic pe o perioadă mai mare de şase luni nu sunt obligaţi să obţină credite pentru anul respectiv. Prevederea îi priveşte în special pe asistenţi medicali/moaşele care au fost o perioadă în concediu de îngrijire a copilului, în concedii de maternitate, pe asistenţii medicali şi moaşele debutanţi care nu au intrat în activitate exact de la începutul unui an calendaristic, etc.

O altă decizie a Consiliului Naţional al Ordinului a fost ca Filialele Judeţene ale Ordinului să facă anual evaluarea numărului de credite obţinut de fiecare asistent medical/moaşă. Prima evaluare a numărului de credite va avea loc la sfârşitul acestui an.
A fost modificată şi modalitatea de evaluare a lucrărilor ştiinţifice realizate de asistenţi medicali/moaşe. Astfel, chiar dacă sunt prezentate la mai multe manifestări profesional ştiinţifice şi eventual sunt şi publicate în reviste de specialitate lucrările vor fi creditate o singură dată.
Cei peste 90 de membri ai Consiliului au aprobat şi prevederea confom căreia membrii Ordinului vor fi obligaţi să participe anual la un curs de specialitate, pe lângă cele de Prevenire a infecţiilor nosocomiale şi de Resuscitare cardio-respiratorie.
În şedinţa Consiliului Naţional din 10 martie membrii Consiliului au fost stabilit cu exactitate cine poate fi furnizor de educaţie medicală continuă.

Astfel, Furnizorii de EMC pot fi:
– universităţile sau facultăţile de medicină şi farmacie acreditate
– instituţii cu rol de învăţământ
– societăţile medicale profesionale;
– clinci universitare, spitale;
– Filialele judeţene/mun. Bucureşti ale OAMMR.
– Alţi furnizori de EMC acreditaţi de OAMMR
– foruri naţionale de specialitate;
– asociaţii naţionale de specialitate ;
– ONG care au în statut un astfel de rol.

Lista furnizorilor de Educaţie Continuă acreditaţi de OAMMR va putea fi consultată pe site-ul organizaţiei, la adresa www.oamr.ro.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.