Noi reguli UE privind recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre

La finele anului 2013 a fost adoptată Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (Regulamentul IMI), care introduce noi reguli privind recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre ale UE.

Astfel, s-a creat mecanismul legal pentru:

  • introducerea cardului profesional European
  • acordarea accesului parțial
  • recunoașterea stagiilor de formare profesională
  • recurgerea la mecanismul de alertă

Totodata, fost aduse modificări în ceea ce privește formarea pentru cele 7 profesii reglementate sectorial, criteriile de recunoaștere în baza sistemului general și cooperarea administrativă între statele membre.

Procesul legislativ de revizuire a Directivei 2005/36/CE a constituit prilejul pentru autoritățile române de a modifica, în urma negocierilor derulate cu statele membre și instituțiile UE, clauza privind recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist obținute în România anterior datei aderării la UE, în beneficiul profesioniștilor români.

Pentru transpunerea  Directivei 2013/55/UE, statele membre dispun de o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a acesteia.

 Sursa CNRED