Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Norme clare pentru obţinerea specializărilor

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2011

Ordinul propune Ministerului Sănătăţii ca programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare pregătirii de bază să aibă avizul organizaţiei, să se desfăşoare doar în centre universitare, sub egida Şcolii Naţionale de Sănătate publică, management şi perfecţionare în domeniul sanitar, ca examenul să cuprindă trei probe, iar angajatorul să achite taxa de examen a participanţilor.

Acestea sunt o parte dintre prevederile cuprinse în Proiectul Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, elaborat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR). Pregătirea pentru specializări în domenii complementare este stipulată în prezent de Ordinul MS 1303/2008, dar acest document nu are şi o metodologie care să detalieze cu precizie modul de derulare a programelor, modalitatea de examinare etc. În baza art.40, alin.2, lit.a) din OUG 144/2008 Ordinul va solicita Ministerului Sănătăţii să examineze Proiectul, să îl supună dezbaterii publice şi, în final, să îl aprobe, astfel încât acesta să intre în vigoare din 2010.
Programele de pregătire îi vizează pe asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care lucrează în prezent în alte domenii de activitate complementare, ca radiologie, imagistică medicală, laborator, nutriţie şi dietetică, balneo fizioterapie şi igienă şi sănătate publică. În Proiectul elaborat de Ordin se precizează că asistenţii generalişti şi de pediatrie care sunt în această situaţie trebuie să se înscrie în programele de specializare în termen de şase luni şi că unităţile medicale au obligaţia de asigure participarea acestora la programele de pregătire şi să achite taxa de participare la examenul final. De asemenea, angajatorii vor avea obligaţia de a transmite Şcolii Naţionale de sănătate publică, până în luna august a fiecărui an, listele cuprinzând numele solicitanţior programelor de specializare.
Ordinul propune ca programele de specializare să fie acreditate de OAMGMAMR, curricumul de pregătire să fie elaborat de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi de Şcoala Naţională de sănătate publică şi, de asemenea, să fie avizat de OAMGMAMR. În ceea ce priveşte examenul de absolvire a cursurilor, acesta va cuprinde trei probe, iar tematica şi bibliografia vor fi stabilite de responsabilul naţional, vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii şi făcute publice cu cel puţin 60 de zile înainte de data examenului.  De asemenea, Ordinul ar trebui să aibă un reprezentant în Comisia Naţională de examen şi câte unul, respectiv preşedintele filialei judeţene a Ordinului, în comisiile locale.
Înainte de a fi înaintat Ministerului Sănătăţii Proiectul va fi discutat în Consiliul Naţional al Ordinului şi va fi postat pe siteul www.oamr.ro, astfel încât membrii organizaţiei să transmită propriile propuneri.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.