Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Numărul maxim de ore de educaţie continuă pe zi, condiţiile reportării creditelor, creditele alocate autorilor de lucrări şi alte prevederi ale Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă au fost modificate

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2013
Numărul maxim de ore de educaţie continuă pe zi, condiţiile reportării creditelor, creditele alocate autorilor de lucrări şi alte prevederi ale Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă au fost modificate de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), la prima şedinţă din 2009.

Consilierii naţionali ai OAMGMAMR au adoptat un nou Program de educaţie continuă, adaptat noii Ordonanţe de Urgenţă 144/2008 privind exercitarea celor trei profesii şi organizarea Ordinului. Modificările aduse vechiului Program sunt în concordanţă şi cu cerinţele exprimate de membrii organizaţiei privind plierea manifestărilor EMC pe nevoile fiecărei specialităţi şi cu prevederile în vigoare privind educaţia continu­ă.
În ceea de priveşte creditele alocate formelor de educaţie continuă, articolele publicate în revista Ordinului nu mai primesc 10, ci 5 credite, pentru obţinerea unei specializări şi a masteratului se acordă 30, respectiv 40 de credite, în loc de 40 şi 50, iar doctoratul va fi luat în calcul cu 50 de credite, în loc de 70. Autorii lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice vor primi un număr de credite înmulţit cu 1,5, faţă de participantul simplu, comparativ cu 0,5 cum prevedea vechiul Program, iar coautorii un număr de credite înmulţit cu 1,25, faţă de 0,25.
Numărul maxim de ore de educaţie continuă a scăzut de la maximum 8 la maximum 6 ore pe zi, iar cursurile care depăşesc durata de 2 zile, echivalentul a 12 credite, vor primi maximum 15 credite.
A fost modificat şi numărul de credite acumulate din abonamente care va fi luat în calcul la totalizarea credi­telor anuale. Astfel, acest punctaj a scăzut de la 17 credite anual, la 14.
Pentru ca membrii Ordinului să îşi poată face o planificare proprie privind participarea la forme de educaţie continuă, noul Program prevede ca filialele să elaboreze orarul cursurilor/manifestărilor ştiinţifice pentru o perioadă de cel puţin trei luni în avans, iar acesta va fi afişat pe site-urile filialelor şi pe cel naţional.
Şi capitolul referitor la evaluarea participării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medi­cali la educaţie continuă a suferit modificări. Astfel, fiecare membru al Ordinului va trebui să acumuleze mi­ni­­mum 15 credite anual prin participarea la cursuri din totalul de 30 credite anuale, prin urmare nu se vor putea reporta de la un an la altul mai mult de 15 credite. Evaluarea numărului total de credite se face anual. Ca şi în vechiul Program, obligativitatea acumulării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei, de această obligaţie fiind exceptaţi membrii Ordinului care au profesat pe o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv.
În privinţa cursurilor obligatorii, Programul prevede ca obligatorie o dată la trei ani, şi nu anual, participarea la un curs de resuscitare cardio-respiratorie şi, de asemenea, participarea la cursurile obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii. A rămas în vigoare obligativitatea participării membrilor Ordinului la cel puţin un curs pe an în specialitatea în care lucrează, dar Programul a fost completat şi cu prevederea conform căreia preşedinţii de filiale vor facilita organizarea a minimum un curs anual pentru fiecare specialitate.
Nu se mai creditează cursurile on-line.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.