Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

O șansă pentru viitor!

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2012

1200 de angajați din sistemul sanitar se pot înscrie pentru participarea la acțiunile planificate pentru al doilea an de implementare a proiectului Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar – O șansă pentru viitor!

Proiectul urmărește, pe parcursul celor trei ani de implementare, consilierea și orientarea profesională a unui grup țintă de 3000 de angajați aparținând sectorului sanitar (dintre care 2400 de femei), selectați din toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Dintre aceștia, 700 de angajati participă la cursuri de calificare/recalificare ca baby sitter, îngrijitor bătrâni la domiciliu și îngrijitor blonavi la domiciliu organizate de furnizori din Romania autorizați de CNFPA.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social Europeaneste și a fost inițiat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Asociația Centrul Român de Inițiative.

În luna iulie 2011 începe al doilea an de implementare a proiectului. În primul an, care a debutat în iulie 2010, au fost selectați și au participat la cursuri de orientare și consiliere profesională 1442 de angajați. Din cele 1442 de persoane consiliate, un număr de 392 de angajați au fost înscriși la cursuri de calificare/recalificare în cele trei profesii mai sus menționate.

Selecția grupului țintă de 1200 de angajați pentru perioada 2011-2012 se va desfășura până în luna decembrie 2011.

Din cadrul acestora, un număr de 236 de angajați vor intra în cursuri de calificare/recalificare. Selecția celor 1200 de persoane se va realiza pe baza dosarelor depuse la filialele OAMGMAMR participante la această fază a proiectului, conform metodologiei de selecție a grupului țintă.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
– adeverință de salariat semnată și datată în original;
– copie după CI;
– formularul de identificare grup țintă – tipizat oferit de filială în momentul înscrierii;
– declarația de consimțământ semnată și datată în original – tipizată oferită de filială în momentul înscrierii;
– declarație de participare în nume propriu, semnată și datată în original.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investește în oameni!”! Contract nr. POSDRU/80/2.3/S/59703
Titlul proiectului: Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar – O șansă pentru viitor!

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.