Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

OAMGMAMR anunță încheierea unui nou protocol pentru educație profesională

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 14 Iulie 2016

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a încheiat în data de 12 iulie 2016 un protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Terestre.     

Modul CLIFT

Scopul protocolului îl constituie reglementarea colaborării dintre cele două instituții în vederea creditării cursului Tactical Combat Casuality Care/Combat medic de către Comisia Natională de Educație Profesională Continuă a OAMGMAMR și derularea acestuia de către Statul Major al Forţelor Terestre. Modulul educațional vizează actualizarea cunostinţelor şi abilităţilor profesionale deja acumulate, îmbunătăţirea celor existente şi însuşirea de noi cunostinţe, care se adresează asistenţilor medicali din armată cu drept de liberă practică.

Modulul de pregătire Tactical Combat Casualty Care (TC3)/Combat Medic este organizat şi condus de către colegii din cadrul Secţiei Instruire Medicală şi Pregătire Psihologică pentru Luptă / CILFT împreună cu personal medical mediu (asistenţi medicali cu liberă practică) din cadrul Forţelor Terestre Române. Echipa de instruire este constituită din personalul propriu CILFT şi augumentat cu instructori din cadrul US Army / Albama National Guard. Caracterul de noutate al cursului derivă nu numai din multinaţionalitatea instructorilor, dar mai ales din nivelul de aplicabilitate al cursului în activităţile desfăşurate de cursanţi şi din diversitatea domeniilor de instruire: Tactical Under Fire, Tactical Field Care, Tactical Evacuation Care, MEDEVAC. Cursul este structurat pe două nivele: teoretic şi practic, finalitatea activităţii fiind marcată de un exerciţiu integrator de tip Field Training Exercise în care se vor combina cunoştiinţele tactice şi medicale dobândite în decursul pregătirii.

Sursă foto și informații: http://www.cilft.ro/evenimente/308/tactical-combat-casualty-carecombat-medics-cilft.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.