Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Ordinul Nr. 4864 din 1 noiembrie 2002

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 20 Mai 2014

Ordinul  Nr. 4864 din  1 noiembrie 2002 privind unităţile de competenţă care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu – filiera tehnologică şi şcoala postliceală

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din  2 aprilie 2003

În baza dispoziţiilor art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (3) şi (4), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) şi ale art. 5 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2001 privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică şi vocaţională – şi postliceal,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă unităţile de competenţă care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu – filiera tehnologică, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Se aprobă unităţile de competenţă care pot fi dobândite în urma calificării prin şcoala postliceală, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin, la specializările pentru care există curriculum elaborat în cadrul Programului PHARE VET Ro9405.

ART. 3

Unitatea de competenţă este o funcţie majoră a unei calificări cu un rezultat evaluabil.

ART. 4

Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ liceal – filiera tehnologică şi învăţământ postliceal vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Descarcă Ordinul 4864/2002 Ordinul 4864_2002 unitati de competenta

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.