Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE Reprezentare OAMGMAMR la Congresul Româno-Iordanian din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei Rezultatele reuniunii Asistenților Șefi din Statele Regiunii Europene a OMS ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Participarea Președintelui OAMGMAMR la seminarul comun ENC- RCSI de la Dublin

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 25 Septembrie 2017

La data de 21 septembrie 2017, președintele  OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte  a participat la seminarul comun ENC- RCSI, eveniment care s-a desfășurat la Dublin în sediul Facultății de Asistenți Medicali ai Colegiului Irlandez (RCSI).

Au fost prezenți la discuții reprezentanți din Franța, Italia, Grecia, Croația, România, Cipru, Ungaria, Spania, UK, Irlanda, Lituania, Olanda, Insulele Faroe.

Întrunirea a fost structurată pe două paliere: discuțiile din prima parte a zilei s-au concentrat pe discutarea unor propuneri de documente elaborate de RCSI în baza parteneriatului RCSI- ENC încheiat în anul 2015. Începând cu ora 14:00, statele interesate s-au reunit la invitația prof. Thomas Kearns, director executiv al Facultății de Asistenți Medicali și recent numit CEO interimar al ICN,  pentru a-și exprima punctele de vedere cu referire la propunerea de a dezvolta un Centru de Excelență European privind dezvoltarea profesională continuă (CPD).

Lucrările primei părți a reuniunii au fost deschise de către prof. Mary Jacobs, decanul Facultății de Asistenți Medicali și Moașe a RCSI.

În calitate de vicepreședinte al ENC, domnul Mircea Timofte a susținut cuvântul de bun venit din partea Consiliului European întrucât din considerente medicale, doamna Dragica Simunec, președintele ENC, nu a putut participa la dezbateri.

20170922_143504

Președintele OAMGMAMR a transmis mulțumirile Consiliului European pentru activitatea susținută a RCSI de sprijinire a activităților Consiliului și a subliniat nevoia de acțiune unitară în plan european, mai ales luând în considerare evoluțiile recente nefavorabile profesiei de asistent medical, respectiv propunerea de directivă privind efectuarea unui test de proporționalitate aflată în prezent în negociere de către decidenții europeni.

Ordinea de zi a lucrărilor din prima parte a seminarului a cuprins:

  1. Prezentarea propunerii de text privind o definiție europeană a actului îngrijirilor medicale acordate de asistentul medical. Proiectul de text a fost elaborat de RCSI iar participanții ENC, RCSI, precum  și statele invitate au formulat propuneri de amendare a definiției. În consecință, textul va fi revizuit și va fi supus aprobării ENC în ședința Adunării Generale.
  2. Prezentarea rezultatelor evaluarii Codului de Etică și de Conduită elaborat de FEPI în anul 2007, evaluare realizată de experții RCSI, precum și prezentarea recomandărilor privind nevoia de modernizare a Codului European de Etică și Conduită pentru profesia de asistent medical. Reprezentanții ENC au convenit ca recomandările RCSI să fie integrate într-un nou Cod actualizat, adaptat provocărilor actuale ale contextului european și international.

Scopul celei de-a doua părți a seminarului  a fost acela de a analiza interesul față de propunerea RCSI de cooperare privind înființarea unui Centru European de Excelență pentru Dezvolarea Profesională Continuă, dedicat asistenților medicali.

Propunerea are la bază concluziile și recomandările Raportului referitor la dezvoltarea profesională continuă și educația continuă pentru profesioniștii din domeniul sănătății din UE (Contract nr. 2013 62 02 din 2013).

20170922_145700

Obiectivul cooperării ar fi efectuarea unei analize a sistemului actual de CPD din Statele Membre pentru profesia de asistent medical și înființarea unui Centru de Excelență CPD pentru profesia de asistent medical la nivel european. Centrul va susține dezvoltarea și consolidarea sistemelor naționale CPD, schimbul de informații și cercetarea pentru susținerea abordărilor bazate pe dovezi referitoare la CPD, și totodată va reprezinta un sistem de referință și excelență pentru facilitarea recunoașterii internaționale a CPD.

Cei prezenți, inclusiv România, și-au exprimat interesul și susținerea pentru dezvoltarea propunerii urmând ca în funcție de sursele de finanțare identificate să contribuie la dezvoltarea infrastructurii și activității Centrului.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.