Posibilități de inserție a absolvenților din Constanța pe piața muncii

1

Desfășurarea campaniei de informare, conștientizare și mediatizare a posibilităților de inserție a absolvenților de școli cu profil sanitar pe piața muncii Grupul Școlar „George Emil Palade”Constanța

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România(OAMGMAMR), beneficiar al proiectului cu titlul: „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, împreună cu Centrul Român de Inițiative și Grupul Școlar „George Emil Palade” Constanța, parteneri în cadrul proiectului, au organizat o Campanie de informare/ conștientizare/ mediatizare a posibilităților de inserție a absolvenților de școli cu profil sanitar pe piața muncii, la Grupul Școlar „George Emil Palade” Constanța, în data de 29 noiembrie 2011.

Campania a avut drept scop creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor din Grupul Școlar „George Emil Palade” Constanța, a nevoii de pregătire practică într-o unitate medicală, în vederea adaptării viitorilor absolvenți la cerințele pieței muncii din sectorul sanitar și a oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la acela de asistent medical. 

Elevii participanți au primit materiale informative referitoare la oportunitățile oferite pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică, creându-se astfel premisele unei adaptări la cerințele pieței muncii din sectorul sanitar. În cadrul campaniei de informare au fost prezentate elevilor sursele existente de informare și de consiliere profesională, care oferă un sprijin acestora în scopul facilitării tranziției de la școală la viața activă. Un accent deosebit s-a pus pe prezentarea obiectivelor programului de orientare și consiliere profesională, facilitându-le acumularea unui volum de informații privind cariera profesională, care pot prezenta maximă utilitate în procesul de căutare a unui loc de muncă, dezvoltarea abilităților profesionale și a capacităților de planificare realistă a carierei profesionale.

Elevii participanți au arătat un interes ridicat pentru colaborarea în acest proiect în scopul îmbunătățirii inserției pe piața muncii și a reducerii deficitului de personal la nivelul sectorului medical.

Proiectul este implementat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația Sanitas România, Asociația”Centrul Român de Inițiative”(CRI), Organizația „An Bord Altranais” – Irlanda, Organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)” – Spania, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov  și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța, in perioada iulie 2010- iunie 2013.
Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din Str.Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail:oammromania@yahoo.com. Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519 Titlul proiectului: “Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la școala la viata activa.”