Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Practică în spitale, ca la carte!

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2011

“De la noi la ei sunt ani lumină!” a fost concluzia unui asistent medical român participant la un stagiu de cursuri și schimb de informații cu profesori universitari asistenți medicali de la Colegiul Universitar Dublin, Irlanda.

Stagiul a fost organizat în cadrul proiectului inițiat de Ordin, „Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, finanțat de Fondul Social European.

Proiectul prevede participarea la astfel de schimburi de informații a 200 de asistenți medicali români. Au fost selectați în special asistenți șefi, directori de îngrijiri, în marea majoritate și cadre didactice în școlile postliceale, deoarece proiectul prevede schimb de informații în ceea ce privește în special practica elevilor în unitățile medicale.

În prima săptămână din luna mai au participat la cursuri și schimb de informații la Colegiul Universitar Dublin 20 de asistenți medicali, iar până în luna iunie vor merge alți 80 de asistenți. Anul viitor, 80 de asistenți vor merge, în cadrul proiectului, în universități din Spania.

Cursurile de la Colegiul Universitar Dublin la care au participat cei 20 de asistenți medicali au fost susținute de profesori asistenți medicali irlandezi. A fost explicat atât sistemul de practică al studenților din Irlanda dar au fost susținute și cursuri care sunt predate studenților cu scopul de a-i pregăti să supravegheze și să evalueze elevii în practică, atunci când vor deveni asistenți medicali.

În Irlanda, Codul de etică al profesiei și contractul de angajare prevăd că orice asistent medical, după șase luni de experiență, are obligația de a accepta să supravegheze și să evalueze studenți în practică. Curricula universitară prevede cursuri speciale pentru această atribuție și, de asemenea, spitalele care primesc permisiunea de la Ordinul Asistenților Medicali din Irlanda (An Bord Altranais) de a organiza practica studenților, au obligația de a organiza cursuri periodice pentru asistenții medicali care supraveghează studenți. Aceștia nu sunt plătiți suplimentar pentru această atribuție.

Fiecare student este repartizat unui asistent medical, care urmărește dacă studentul și-a însușit competențele predate în universitate, conform nivelului de pregătire și care îl evaluează și notează la finalul fiecărui modul de practică.  De asemenea, fiecare student are un caiet de practică în care asistentul care îl supraveghează semnează pentru fiecare oră și notează diferite observații, astfel încât profesorii de la universitate știu permanent dacă studentul a fost la practică și dacă a promovat modulele.

Absențele de la orele de practică nu sunt permise, iar dacă totuși un student lipsește, va trebui să le recupereze, iar dacă nu promovează două module de practică este posibil să fie obligat să repete anul. Studenții din primul an, de exemplu, fac 11 săptămâni de practică, în două spitale, iar cei din ultimul an de facultate, urmează 9 luni de practică.

În Irlanda, termenul de tutor este utilizat pentru a desemna profesorul din cadrul universității căruia îi este deferit un student și care îl va îndruma pe parcursul celor patru ani de pregătire, iar pentru asistenții medicali din spital care supraveghează studenții, se utilizează termenul de preceptor. De asemenea, există în cadrul spitalelor și persoane care se ocupă de distribuirea studenților și de organizarea practicii.

Asistenții medicali români participanți în cadrul proiectului la primul stagiu la Colegiul Universitar Dublin au vizitat și un spital care are permisiunea de a organiza practica studenților. Ceea ce i-a impresionat însă, și ce a determinat remarca de la începutul articolului, a fost sistemul foarte bine pus la punct de practică și legătura foarte strânsă între universitate, spitale și organizația de reglementare An Bord Altranais.

Un singur exemplu: dacă un student performant începe să aibă la un moment dat dificultăți, asistentul care îl supraveghează îl va anunța pe tutorele acestuia din cadrul universității și îi va solicita să discute cu studentul respectiv pentru a afla cauza scăderii performanțelor. Este posibilă și organizarea unei întâlniri între cei trei, astfel încât studentul să fie ajutat să își rezolve problemele.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intenționează ca, până la sfârșitul acestui proiect, în 2012, să elaboreze modele de caiete de practică pe care să le înainteze Ministerului Educației, cu propunerea de a fi implementate pentru practica sutdenților și elevilor români.

„Program transnaţional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.