Rezultatele întâlnirii reprezentanților Consiliului Iordanian al Asistenților Medicali JNC cu reprezentanții OAMGMAMR Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019 Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2018
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Precizări de la Ministerul Sănătății cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Publicat pe 17 Septembrie 2011

Condiţiile în care Ministerul Sănătății eliberează Certificatele de conformitate şi respectiv Recomandări, în vederea recunoaşterii calificărilor profesionale de către alte state membre.

Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile DC 2005/36, anexa V. 2.1.2. si art. 21.1, numai diplomele de asistent medical generalist care atestă studii universitare (eliberate începând cu promoţiile 2006 respectiv 2007 de absolvenţi), precum şi Certificatele de competenţe profesionale eliberate începând cu promoţia 2010 de absolvenţi a şcolilor postliceale sanitare, beneficiază de Certificat de conformitate.

Conform art. 33 bis. din Directiva menţionată, numai în cazul Certificatelor de competenţe profesionale care atestă o formare de asistent medical generalist începută anterior anului 2007, beneficiază de certificat de experienţă profesională, atunci când titularul face dovadă că a exercitat activităţile profesionale efectiv, legal şi neîntrerupt în România pe o durată de minim 5 ani din ultimii 7 ani anterior datei de eliberare a certificatului de experienţă profesională.

Faţă de cele de mai sus, titlurile de calificare, altele decât cele menţionate în paragrafele anterioare, nu întrunesc cerinţele arătate în vederea eliberării unui Certificat de conformitate sau experienţă profesională, calificarea atestată de acestea se recunosc de celelalte state membre prin procedură neautomată.

În acest sens, pentru a sprijini solicitanţii în vederea recunoaşterii celorlalte titluri de calificare în statele membre UE, Ministerul Sănătăţii eliberează Recomandări.

Distribuiți pe Facebook Twitter Google+
Copyright © 2001 - 2018 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.