Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Precizări referitoare la cursurile de revalorizare

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Mai 2015

Prin cursurile de revalorizare prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014, avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  formarea inițială de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, devine conformă cu formarea prevăzută de Directiva  55/2013/UE  de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

În urma acestor cursuri, formarea asistenților medicali generaliști dobândită anterior  datei de 1 ianuarie 2007, va îndeplini cerinţele minime prevăzute de  directiva  europeană în vigoare,  și astfel se va facilita  recunoaşterea automată a acestei calificări în Statele Membre UE, pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale.

Precizări

  • Ca urmare a absolvirii cursurilor de revalorizare nu se va modifica nivelul diplomei obținut inițial;
  • Aceste cursuri de revalorizare nu sunt obligatorii pentru asistenţii medicali generaliști care îşi exercită profesia pe teritoriul României;
  • În urma absolvirii cursurilor de revalorizare,  recunoașterea în scopul exercitării profesiei în alte State Membre UE se va face automat, fără aplicarea măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice și alte examene), așa cum se procedează în prezent.

În vederea transpunerii obligatorii a prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”), România a pus în aplicare programul de revalorizare a formării de asistent medical generalist dobândită la nivelul învățământului postliceal, anterior datei aderării la Uniunea Europeană.

În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a noii Directive, Comisia Europeană va redacta un raport cu privire la rezultatele programului, în scopul modificării și completării clauzelor privind recunoașterea diferitelor categorii de diplome care atestă diferitele tipuri de formare, ce fac obiectul programului de revalorizare. Comisia Europeană va redacta raportul în cauză cu sprijinul experților din Statele Membre.

Astfel, absolvenții cursurilor de revalorizare vor beneficia de avantajele participării la cursuri și de certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale după elaborarea de către Comisia Europeană, a raportului cu privire la rezultatele programului de revalorizare pus în aplicare de România și modificarea dispozițiilor actuale din Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor obținute în România.

Așa cum prevede articolul 60 al Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale, până la 18 ianuarie 2019 și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a directivei.

Primul astfel de raport se concentrează, în special, asupra elementelor noi introduse în această directivă și analizează, printre altele,  rezultatele programului special de revalorizare stipulat de actele cu  putere de lege și actele administrative românești pentru deținatorii titlurilor de calificare menționate la articolul 33a, precum și pentru deținătorii de titluri de calificare de nivel post-secundar, în vederea evaluării necesității de a revizui dispozițiile actuale care reglementează regimul drepturilor dobândite aplicabil titlurilor de calificare românești de asistent medical generalist.

 

OAMGMAMR

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.